Institutionen för nordiska språk

Temahalvdag om infrastruktur för forskning (och undervisning)

  • Datum: 2018-04-11 kl 13:15 16:00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Vi inventerar institutionens digitala - och digitaliserbara - resurser, och diskuterar tänkbara strategier och infrastrukturella projektansökningar. OBS tiden!