Institutionen för nordiska språk

Högre seminarium: Julia Prentice

  • Datum: 23 maj, kl. 14.15–16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Julia Prentice, Göteborgs universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Titel meddelas senare