Institutionen för nordiska språk

Högre seminarium: Linda Pfister

  • Datum: 2018-04-04 kl 14:15 16:00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Textseminarium om artikel om (plats-)omständigheter och asylskäl

Artikeln med den preliminära titeln ”Varifrån kommer barnet och var förankras dess asylskäl? Omständigheter i Migrationsöverdomstolens prejudikat om ensamkommande barn” ska ingå i min sammanläggningsavhandling.

Seminariet är ett textseminarium som syftar till att diskutera ett utkast till artikeln, med fokus på texten som text. Jag inleder med en kort presentation, men huvuddelen av seminariet ägnas åt diskussion. Texten distribueras en vecka före seminariet.