Institutionen för nordiska språk

Sva-seminariet: Eeva-Liisa Nyqvist, Stockholm/Åbo universitet

  • Datum: 2018-03-20 kl 10:15 12:00
  • Plats: Engelska parken, sal 16-2044
  • Föreläsare: Eeva-Liisa Nyqvist
  • Kontaktperson: Lena Ekberg
  • Seminarium

Grammatisk kompetens hos finska språkbadselever