Institutionen för nordiska språk

Högre seminarium med Bo Wendt & Christian Mattsson, Svenska Akademiens Ordbok, Lund

  • Datum: –16.00
  • Plats: Språkvetenskapligt entrum Thunbergsv. 3 L, 16-2041
  • Föreläsare: Bo Wendt & Christian Mattsson
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Inför revideringen av SAOB. Historisk chans att påverka ordbokens framtida utformning