Institutionen för nordiska språk

Högre seminarium: Marie Rydenvald

  • Datum: 05 september, kl. 14.15–16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Marie Rydenvald, Göteborgs universitet
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Inflätat och överlappande. Om flerspråkighet och språkanvändning bland svensktalande ungdomar i Europa