Institutionen för nordiska språk

Högre seminarium: Pia Visén

  • Datum: –16.00
  • Plats: 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Pia Visén, Linnéuniversitetet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Disciplinary Literacy - Ämnesspecifikt läsande på fyra svenska yrkesinriktade gymnasieprogram