Institutionen för nordiska språk

Konferenser

Konferenser och symposium vid institutionen och evenemang som institutionen är medarrangör till.

Tidigare konferenser

Våra senaste konferenser

ASLA: Språk och norm

Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 21–22 april 2016 av Institutionen för nordiska språk i Uppsala.

Temat är Språk och norm, och inbjudna plenartalare är Don Kulick, Chicago och Uppsala, och Synnøve Matre, Trondheim. Konferensen innehåller också fem workshoppar som tar upp olika aspekter av konferenstemat.

Mer information om symposiet

Manusanvisningar för bidrag till konferensvolymen


Swearing in Scandinavia

5-6 mars 2015

Den 5–6 mars ordnar det nordiska forskarnätverket SwiSca (Swearing in Scandinavia) två evenemang i Engelska parken i samband med sitt tredje nätverksmöte.
 
Torsdagen 5 mars bjuder vi till en populärvetenskaplig eftermiddag under rubriken Vi svär så in i Norden! Det blir tre korta föredrag och ett panelsamtal av och med nordiska svordomsforskare, bl.a. Lars-Gunnar Andersson, mångårig medarbetare i radioprogrammet Språket.
 
Fredagen 6 mars bjuder vi till ett minisymposium med vetenskapliga föredrag om svordomar och svärande. Av de sju föredragen hålls två på skandinaviska språk, de övriga på engelska.


Isländsk saga blir svensk historia under stormaktstiden

7 november 2014

Ett heldagsseminarium i Uppsala 2014 som uppmärksammar att det är 350 år sedan den första isländska sagan trycktes i Sverige.

Sagalitteraturens utgivningshistoria började i Uppsala i mitten av 1600-talet när den isländska studenten Jón Rúgman av en slump hamnade i Sverige. Jón hade med sig ett antal isländska handskrifter på sin resa, och hans skönlitterära smak kom att få stor betydelse för svensk historiografi och sagaforskning. Tillsammans med den svenska historikern Olof Verelius publicerade han nämligen år 1664 Gautreks saga, den allra första tryckta sagatexten.