Forum för Textforskning (FoT) 14

Välkommen till den fjortonde konferensen i serien Forum för Textforskning (FoT 14) som arrangeras på Uppsala universitet den 10–11 juni 2019.

Temat: Texter i tiden – texter i utbildning, samhälle och historia. Detta breda tema välkomnar särskilt presentationer som ger aktuella perspektiv på texter inom utbildning, i samhället och i historien.

Men som tidigare är konferensen öppen för föredrag och workshoppar inom textforskning i fältets hela bredd: diskursanalys, retorik, skrivforskning, läsforskning, språkteknologi, literacy- och skriftbruksforskning, översättningsforskning, litterär stilistik, läsbarhetsforskning, facktextforskning, forskning om skolans och högskolans texter, myndighets- och marknadskommunikation – och mycket mer.

Ramprogram för Forum för textforskning 14 (FoT 14)

Plenarföreläsare

Praktisk information

 • Platsen är campus Blåsenhus i Uppsala.
 • Presentationer kan ske som föredrag eller som presentationer inom workshoppen ”Mått och mätbarhet 3 – om kvantitativa metoder inom text- och språkforskning”. Presentationer kan göras på svenska, danska, norska eller engelska.
 • Konferensen inleds den 10 juni kl. 10.30 (fika och registrering från 10.00).
 • Konferensen avslutas den 11 juni senast kl. 15.30.
 • För deltagande i konferensen tas en avgift om 500 SEK ut. Denna avgift är avsedd att täcka (delar av) kostnaden för måltider (inklusive middag på måndagen). Alla måltider är således inkluderade i avgiften. Samma avgift gäller även om man endast deltar en av dagarna.

Viktiga datum

 • Anmäl dig till konferensen här
 • Sista dag för att anmäla föredrag eller presentation i workshop: 18 mars 2019. Besked om antaget föredrag lämnas senast 12 april.
 • Sista dag för anmälan utan presentation: 29 april 2019.
 • Sista dag att betala avgift för deltagande i konferensen (500 SEK): 6 maj. Betala till bankgironummer: 5224-4902. Obs! Märk betalningen med ditt namn. (Betalningsmottagare: Uppsala universitet, organisationsnummer: 202100-2932; bank: Nordea Bank Sverige AB, Stora torget 7, 751 05 Uppsala. Betalning från utlandet (i valuta SEK): BIC/SWIFT-kod: NDEASESS, IBAN: SE5095000099602609545880, VAT-no: SE202100393201.)

Organisationskommittén består av

 • Agnieszka Backman, Karin Hagren Idevall, Yvonne Hallesson, Erik Falk, Björn Melander, Andreas Nord, Sofia Orrbén, Linda Pfister, Anna Sahlée och Carin Östman från Institutionen för nordiska språk
   
 • Maria Svensson från Institutionen för moderna språk
   
 • Maria Westman från Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Kontaktadress: FoT14@nordiska.uu.se