Institutionen för nordiska språk

Kontakt

Organisationskommitté

Organisationsgruppens e-postadress: svebe36@nordiska.uu.se (läses av organisationskommitténs medlemmar; använd i första hand denna adress, om du inte har en fråga som rör ekonomisk administration eller deltagaradministration)

Akademikonferens: svebe36@akademikonferens.se (läses av en administratör på Akademikonferens som kan svara på frågor rörande ekonomisk administration och deltagaradministration, t.ex. betalning, avbokning, ombokning, ändringar i registreringen etc.)

Konferensens Facebooksida: https://www.facebook.com/svenskansbeskrivning/