Institutionen för nordiska språk

Tidsplan för Svenskans beskrivning 36

  • Februari 2017: Formulär för anmälan till konferensen och anmälan av abstracts publiceras
  • 15 mars 2017 (förlängd deadline): Sista dag för anmälan av tematiska workshoppar
  • 3 april 2017: Sista dag för anmälan av sektionsföredrag och postrar.
  • 7 maj 2017: Sista dag för anmälan av bidrag inom workshopen Konstruktionsgrammatik på svenska
  • 30 maj 2017: Sista dag för anmälan av bidrag inom workshopen Termplanering och termbruk i svenskan
  • 22 juni 2017 (senast): Besked om antagna/refuserade sektionsföredrag och postrar lämnas
  • 31 augusti 2017: Sista dag för anmälan till reducerad avgift (SEK 1 200 exkl. moms)
  • 30 september 2017: Sista dag för anmälan till ordinarie avgift (SEK 1 700 exkl. moms)