Institutionen för nordiska språk

Student sökes för jobb!

2017-01-30

Institutionens likavillkorsgrupp söker en student till projektet Breddad rekrytering. 

Du ska kartlägga de studenter som studerar eller har studerat vid institutionen de senaste fem åren med hjälp av en enkät. Timlön utgår motsvarande en månads heltidsersättning. Välkommen med din intresseanmälan inklusive cv via mejl till lena.edander@nordiska.uu.se. Tillträde snarast!