Institutionen för nordiska språk

Sommartider på institutionen

Expeditionen och studievägledningen har stängt under perioden 22 juni–3 augusti.

Under sommaruppehållet har studievägledare Jan Axelson mottagnings- och telefontid måndagen den 16 juli, kl. 10–12.

Kontaktuppgifter till studievägledningen: studievagledningen@nordiska.uu.se; 018-471 1276

Institutionen för nordiska språk

Mejladresser:
info@nordiska.uu.se
prefekt@nordiska.uu.se
studierektor@nordiska.uu.se
studierektor-fu@nordiska.uu.se
studievagledningen@nordiska.uu.se

Amanuens SVA: Malin Hänström 471 6453
Amanuens Seminariet för nordisk namnforskning: Felix Marklund 471 1290

Programsamordnare för Masterprogrammet i svenska: Ulla Stroh-Wollin, 471 2903
Informatör: Cecilia Berglund-Barklem, 471 2936
Timlärare: 471 2931

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress: Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1271
E-post: info@nordiska.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Webmaster:

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Projektledare: Lovisa Gardell, 018-471 37 29

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress: Box 527, 75120 Uppsala

Språkverkstaden

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv. 3L
Postadress: Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 6803
E-post: sprakverkstaden@kvk.uu.se

Föreståndare: