Styrelse

Ordförande

Björn Melander

Protokollförare

Jan Axelson

Ordinarie ledamöter

Kristina Asker
Erik Falk
David Håkansson
Alexandra Czartoryski
Carin Östman
Marco Bianchi
Lise Horneman Hansen
Andreas Nord
Sofia Thorén

Doktorandrepresentant

Adrian Sangfelt

Studeranderepresentanter

Alexander Katourgi
Milena Zart

Suppleanter


Tiina Pitkäjärvi (doktorand)
Malin Hänström (student)
Linnéa Grankvist (student)

Lika villkor

På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar.

Likavillkorsombud

Vakant

Likavillkorsgrupp

Lena Edander
Anna-Malin Karlsson
Marco Bianchi
Rigmor Moberg
Hanna Åkerström (doktorandrepresentant)
Markella Callin (studeranderepresentant)