Institutionen för nordiska språk

Styrelse

Ordförande

Björn Melander

Protokollförare

Cecilia Berglund Barklem

Ordinarie ledamöter

Kristina Asker
Erik Falk
Johanna Jacobsson
David Håkansson
Charlotta Busing
Alexandra Czartoryski
Carin Östman

Doktorandrepresentant

Adrian Sangfelt

Studeranderepresentanter

Alexander Katourgi
Milena Zart

Suppleanter

Ingrid Lennartsson-Hokkanen
Maria Westman
Rigmor Moberg
Tiina Pitkäjärvi (doktorand)
Malin Hänström (student)
Linnéa Grankvist (student)

Lika villkor

På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar.

Likavillkorsombud

Karin Hagren Idevall

Likavillkorsgrupp

Lena Edander
Anna-Malin Karlsson
Marco Bianchi
Rigmor Moberg
Hanna Åkerström (doktorandrepresentant)
Markella Callin (studeranderepresentant)