Runforskare hjälper Minnesota Vikings

Vår runforskare Henrik Williams har varit i USA och hjälpt Minnesota Vikings att skilja mellan fakta och fiktion. Hur var egentligen kvinnorna på vikingatiden, och stämmer det verkligen att vikingarna gick runt med horn på huvudet? Läs hans inlägg i "The Truth Behind"  på det amerikanska fotbollslagets hemsida och se videoklippet om hans arbete.

>

Pris till seminariet för nordisk namnforskning

Vår professor i namnforskning Staffan Nyström fick under 2017 Erik Wellanders pris.

Priset delades ut under Språkrådsdagen för "betydelsefullt vetenskapligt arbete med namnvård, namnplanering och namnterminologi, nationellt och internationellt.”

Juryns motivering lyder vidare: ”Hans arbete är ett föredöme för en vetenskapligt grundad och samtidigt samhällsengagerad språkvård”. Grattis!

Läs mer

Mer om Staffan Nyström

Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället

Forskningsprojektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället uppmärksammar hur gravida och föräldrar till barn med hjärtfelsdiagnos hanterar de budskap som erbjuds i samtal och texter för att utveckla kunskap som de behöver. Lärsituationen är komplex eftersom den involverar många kommunikationsformer, aktörer och perspektiv.

Vi undersöker hur personer upplever kommunikationen med vården, hur de söker och värderar information och hur de utvecklar kunskap om hjärtfelet. 

Läs mer om projektet här

Föreläsningar

Våra forskare ger gärna populärvetenskapliga föreläsningar om sin forskning. Kontakta oss om du till exempel är nyfiken på språkhistoria, runor, namn, dialekter, förortssvenska, kommunikation i vården eller någon annan aspekt av nordiska språk. På bilden föreläser Elin Pihl om ortnamn för Klockrike hembygdsförening.

Läs mer på pluggasvenska.nu