Institutionen för nordiska språk

Arbetsliv

Vill ni ha hjälp av en språkstudent på er arbetsplats?

Våra studenter går kurser i bland annat textanalys, grammatik, språkriktighet och klarspråk. Kanske kan de hjälpa er med att förbättra kommunikationen på er arbetsplats? Samtidigt ger ni studenter möjlighet till praktik och till att skriva examensarbete. 

      Kontakta oss!

Foto: Mikael Wallerstedt