Institutionen för nordiska språk

Seminariet för nordisk namnforskning

Namnforskningen är en gren av språkvetenskapen, och namn undersöks med språkvetenskapliga metoder. Namnforskningen har samtidigt nära kontakt med icke-språkvetenskapliga discipliner inom främst det historiska och samhällsvetenskapliga området.

Historia och religionshistoria är av stor vikt för namnforskningen. Andra vetenskaper som kan nämnas är antropologi och sociologi. Viktiga grannvetenskaper till ortnamnsforskningen är arkeologi och kulturgeografi. För forskningen om ortnamn och övriga namn är etnologi och agrarhistoria betydelsefulla, för personnamnsforskningen personhistoria och genealogi.

Seminarietider: måndagar kl. 15.15–17.00.

Vad är namnforskning?

Namnforskning kan t.ex. bestå i att

  • förklara vad ett namn betyder, t.ex. Härnösand, Lidingö, Orust, Skara, Tåkern och Astrid, Gunnar, Oskar, Sigrid
  • klarlägga hur gamla vissa namn är, vilken utbredning de har, var de äldst uppkommit, vilka kulturströmmar de följt, vilka motsvarigheter de kan ha i Norden och övriga världen
  • beskriva olika sätt att bilda namn och klarlägga olika sociala och semantiska mönster i namngivningen
  • klarlägga vad namn berättar om människor och sociala förhållanden, deras odling och förehavanden, om röjning, jordbruk, bebyggelser, samfärdsel, administration, hednisk kult m.m. och vad namn berättar om landskapet i äldre tid.

Högre seminariet i namnforskning

Besök vårt bibliotek

Välkommen att besöka vårt bibliotek! Vi har fler än 18 000 böcker. 

Biblioteket ligger på Uppsala arkivcentrum (plan 3), von Kraemers allé 19.

För mer information, kontakta vår amanuens.

Välkomna!

Pris till seminariet för nordisk namnforskning

Vår professor i namnforskning Staffan Nyström fick under 2017 Erik Wellanders pris.

Priset delades ut under Språkrådsdagen för "betydelsefullt vetenskapligt arbete med namnvård, namnplanering och namnterminologi, nationellt och internationellt.”

Juryns motivering lyder vidare: ”Hans arbete är ett föredöme för en vetenskapligt grundad och samtidigt samhällsengagerad språkvård”. Grattis!

Läs mer

Mer om Staffan Nyström