Institutionen för nordiska språk

Högre seminariet i nordisk namnforskning

Seminarietider: De högre seminarierna i nordisk namnforskning äger rum på måndagar kl. 15.15-17.00 i Uppsala arkivcentrum (plan 3), von Kraemers allé 19.

Seminarieledare: Staffan Nyström

Aktuellt program

Protokoll från tidigare seminarier

Tidigare program