Student hos oss

Här hittar du som redan är student hos oss allt du behöver veta om institutionen. Läs gärna Nordiskas studentguide. Om du är intresserad av att läsa hos oss hittar du mer information under utbildning.

Aktuella examensuppsatser och arkiv

Tentamenschema HT 2018

Stöd och hjälp med din utbildning

Som student vid institutionen har du möjlighet att få stöd och hjälp med din utbildning. Information om enskilda kurser och program hänvisar vi till Studentportalen. I Studentportalen hittar du information om kursen, kursplan, litteraturlista, tentamen och aktuellt schema.

Om du har frågor angående dina studier vid institutionen, t.ex. antagning, kursval, tillgodoräknanden eller stöd för studenter med funktionsnedsättning kan du kontakta institutionens studievägledare

Studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet

Lika villkor

Hos oss har du som student stort inflytande. Vi bedriver ett aktivt arbete för lika villkor i form av en grupp där både anställda och studenter ingår.

Vi vill integrera likavillkorstankarna i institutionens vardagsarbete och tar gärna emot synpunkter på hur vi kontinuerligt kan bedriva och förbättra detta arbete. Du kan du läsa mer om lika villkorinstitutionens likavillkorsplan och ärendegång.

Om du som student vill uppmärksamma oss på brister i likabehandling på institutionen,  kontakta institutionens likavillkorsombud.