Likavillkorsarbete vid Institutionen för nordiska språk

På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar.

Vi vill integrera likavillkorstankarna i institutionens vardagsarbete och tar gärna emot synpunkter på hur vi kontinuerligt kan bedriva och förbättra detta arbete. Du kan du läsa mer om lika villkor, institutionens likavillkorsplan och ärendegång.

Till dig som är student

Om du vill uppmärksamma oss på brister i likabehandling på institutionen så kontakta institutionens likavillkorsombud.