Mottagningstider

Studievägledarens mottagningstider

Studievägledare: Jan Axelson

Rum: 16-2017

Mottagning:
mån–tors: 11–12
I övrigt efter överenskommelse

Telefontid (018-471 12 76):
mån och tors: 10-11

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Expeditionens mottagningstider

Personal: Rigmor Moberg, Ingela Ohlsson

Rum: 16-2016

Mottagning: må, ti, to, fr 9.30–11.30 samt må, ti, on 13.30–14.30.

Telefontid (018-471 12 71): må, ti 9.30–11.30 samt må – fr 13.30–14.30

E-post: info@nordiska.uu.se