Institutionen för nordiska språk

Tentamensschema, vårterminen 2018

Innehåll:

Senast uppdaterat: 2018-04-04

Om tentamen och prov

1 Svenska språket A och B samt Nordiska språk A och B

1.1 Svenska språket A

Språkvetenskapliga perspektiv, 2,5 hp Löpande examination
Språkstruktur, 7,5 hp 2018-03-07, kl. 8-12. Fyrislundsgatan 80, Sal 1
— Omtentamen 2018-04-21, 9-13. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Texter och samtal, 7,5 hp Examination 2018-03-09
Hemtenta v. 12
— Omtentamen Hemtenta v. 18
Svenskan i tid och rum, 7,5 hp 2018-04-27, kl. 14-18. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
— Omtentamen Augusti 2018
Tala och skriva, 5 hp Löpande examination

1.2 Nordiska språk A

Isländska, 7,5 hp 2018-03-23, kl. 14-18. Fyrislundsgatan 80, Sal 1
— Omtentamen 2018-05-07, kl. 8-12. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Språkstruktur, 7,5 hp 2018-03-07, kl. 8-12. Fyrislundsgatan 80, Sal 1
— Omtentamen 2018-04-21, 9-13. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Svenskan i tid och rum, 7,5 hp 2018-04-27, kl. 14-18. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
— Omtentamen Augusti 2018
Danska och norska, 7,5 hp Hemtenta v. 22
— Omtentamen Augusti 2018

1.3 Svenska språket B

Språket i samhället, 7,5 hp t 2018-03-20, kl. 8-12. Polacksbacken, Skrivsal
— Omtentamen 2018-05-04, kl. 8-12. Bergsbrunnagatan 15, sal 1
Svenska språkets historia, 7,5 hp 2018-03-23, kl. 8-12. Bergsbrunnagatan 15, sal 1
— Omtentamen 2018-05-08, kl. 14-18. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp 2018-05-30, kl. 8–12. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
— Omtentamen Augusti 2018
Språkvetenskapliga perspektiv 2, 7,5 hp Examination v. 21

1.4 Nordiska språk B

Språklig kontrast och kontinuitet i Norden, 7,5 hp Muntlig examination 2018-03-20
Skriftlig hemtenta v. 12
Svenska språkets historia, 7,5 hp 2018-03-23, kl. 8-12. Bergsbrunnagatan 15, sal 1
— Omtentamen 2018-05-08, kl. 14-18. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Fornisländska, 7,5 hp 2018-05-30, kl. 14–18. Fyrishov 2
— Omtentamen Augusti 2018
Nordisk fördjupning, 7,5 hp Examination v. 21

2 Svenska språket/Nordiska språk C samt Professionell svenska C

Metod och teori i uppsatsarbetet, 7,5 hp Löpande examination
Examensarbete, 15 hp Uppsatsventilering v. 22
Tillämpad text- och samtalsforskning, 7,5 hp Löpande examination
Språkhistoriska texter, 7,5 hp Muntlig tentamen v. 14
Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp Hemtenta v. 13

3 Ämneslärarprogrammet

3.1 Ämneslärarprogrammet, Svenska 1

Språkets struktur, 7,5 hp 2018-03-07, kl. 8-12. Fyrislundsgatan 80, Sal 1
— Omtentamen 2018-04-21, 9-13. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Stil, text och tal, 7,5 hp 2018-03-28, kl. 8-12. Fyrislundsgatan 80, Sal 1
— Omtentamen 2018-05-12, kl. 9-13. Bergsbrunnagatan 15, sal 1

3.2 Ämneslärarprogrammet, Svenska 2

Grannspråken i Norden, särskilt danska och norska, 7,5 hp
Hemtenta v. 22
— Omtentamen Augusti 2018
Språk i användning, 7,5 hp 2018-04-27, kl. 14-18. Fyrislundsgatan 80, Sal 1
— Omtentamen 2018-05-31, kl. 14–18. Polacksbacken, skrivsal

3.3 Ämneslärarprogrammet, Svenska 3

Svenska språket i tid och rum, 2018-03-22, kl. 8-12. Fyrislundsgatan 80, Sal 1
— Omtentamen 2018-05-07, kl. 8–12. Bergsbrunnagatan 15, sal 2

3.4 Ämneslärarprogrammet, Svenska 4

Självständigt arbete (språklig inriktning), 15 hp Uppsatsventilering v. 22

4 Lärarlyftet II: Svenska som andraspråk för lärare år 7-9, 45 hp (1-45)

Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp Bestäms i samråd med läraren
— Omtentamen Bestäms i samråd med läraren
Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp Bestäms i samråd med läraren
— Omtentamen Bestäms i samråd med läraren

5 Svenska som andraspråk

5.1 Svenska som andraspråk A, heltid, dag

Skolan i det mångkulturella samhället, 7,5 hp 2018-03-20, kl. 14-18. Polacksbacken, Skrivsal
— Omtentamen 2018-05-04, kl. 14-18. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp 2018-03-23, kl. 14-18. Fyrislundsgatan 80, Sal 1
— Omtentamen 2018-05-08, kl. 14-18. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp 2018-05-29, kl. 8–12. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
— Omtentamen Augusti 2018
Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp 2018-05-31, kl. 14–18. Fyrishov 2
— Omtentamen Augusti 2018

5.2 Svenska som andraspråk A, inriktn. mot vuxna, halvfart, termin 1 (start vt -18)

Språk, kultur och migration, 7,5 hp 2018-03-22, kl. 14-18. Fyrislundsgatan 80, Sal 1
— Omtentamen 2018-05-08, kl. 14-18. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Fonetik och uttal, 7,5 hp 2018-05-31, kl. 14–18. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
— Omtentamen Augusti 2018

5.3 Svenska som andraspråk A, inriktn. mot vuxna, halvfart, termin 2 (start ht -17)

Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp 2018-03-22, kl. 14-18. Fyrislundsgatan 80, Sal 1
— Omtentamen 2018-05-08, kl. 14-18. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Andraspråksinlärning hos vuxna, 7,5 hp 2018-05-31, kl. 14–18. Fyrishov 2
— Omtentamen Augusti 2018

5.4 Svenska som andraspråk A, termin 1, kvartsfart, kväll

Skolan i det mångkulturella samhället, 7,5 hp 2018-05-31, kl. 14–18. Fyrishov 2
— Omtentamen Augusti 2018

5.5 Svenska som andraspråk A, termin 4, kvartsfart, kväll

Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp 2018-05-31, kl. 14–18. Fyrishov 2
— Omtentamen Augusti 2018

5.5 Svenska som andraspråk B

Språkanalys och bedömning, 7,5 hp 2018-03-22, kl. 8-12. Fyrislundsgatan 80, Sal 1
— Omtentamen 2018-05-05, kl. 9-13. Fyrislundsgatan 80, Sal 1
Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp Hemtentamen
Flerspråkighet i samhället och hos individen, 7,5 hp  2018-05-30, kl. 14-18. Fyrishov1
— Omtentamen Augusti 2018
Uppsats, 7,5 hp Uppsatsventilering

5.6 Svenska som andraspråk C

Metod och teori i uppsatsarbetet, 7,5 hp Löpande examination
Examensarbete, 15 hp Uppsatsventilering v. 22
Tillämpad text- och samtalsforskning, 7,5 hp Löpande examination
Skönlitteratur ur ett andraspråkspers. 7,5 hp Hemtenta v. 13

6 Masterprogram i svenska

Kontakta respektive lärare.

7 Övriga kurser på avancerad nivå

Kontakta respektive lärare.

8 Svenska för studenter med annat modersmål

8.1 Basic Swedish

Basic Swedish 1

Written exam 2018-05-14, kl. 18-20. Bergsbrunnagatan 15, Examination hall 1 and 2
— Retake written exam May 28th.
Listening exam May 15–17th. Eng/7-0050 (språklabb)
— Retake listening exam May 28th. Eng/7-0050 (språklabb)


Basic Swedish 2

Written exam 2018-05-14, kl. 18-20. Fyrislundsgatan 80, Examination hall 1
— Retake written exam May 28th.
Listening exam May 15–17th. Eng/7-0050 (språklabb)
— Retake listening exam May 28th. Eng/7-0050 (språklabb)


Basic Swedish 3

Written exam 2018-05-14, kl. 18-20. Fyrislundsgatan 80, Examination hall 2
— Retake written exam May 28th.
Listening exam May 15–17th. Eng/7-0050 (språklabb)
— Retake listening exam May 28th. Eng/7-0050 (språklabb)


Basic Swedish 4

Written exam 2018-05-14, kl. 18-20. Fyrislundsgatan 80, sal 1
— Retake written exam May 28th.
Listening exam May 15–17th. Eng/7-0050 (språklabb)
— Retake listening exam May 28th. Eng/7-0050 (språklabb)

8.2 Swedish for Academics

Kontakta respektive lärare.

8.3 Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning

Introduktionskurs i svenska 2018-05-30, kl. 14-17. Bergsbrunnagatan 15, sal 2

8.4 Förberedande utbildning i svenska

Skriftlig framställning och läsförståelse 2018-05-31, kl. 15–18. Magistern

8.5 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning

Skriftlig framställning 2018-05-30, kl. 14–17. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
— Omtentamen Augusti 2018
Läsförståelse 2018-05-31, kl. 15–17. Magistern
— Omtentamen Augusti 2018

8.6 Svenska för studerande med annat modersmål än svenska A

Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp Löpande examination
Svensk grammatik, 7,5 hp 2018-04-27, kl. 14-18. Fyrislundsgatan 80, sal 1
   Omtentamen 2018-06-04, kl. 8–12. Bergsbrunnagatan 15, sal 1
Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp 2018-05-18, kl. 8-13. Bergsbrunnagatan 15, sal 1
— Omtentamen Augusti 2018
Läsa och analysera svenska texter, 7,5 hp
Hemtentamen

9 Fristående 7,5-poängskurser

Danska 1 2018-03-22, kl. 14-18. Fyrislundsgatan 80, Sal 1
— Omtentamen 2018-05-08, kl. 14-18. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Praktisk danska Hemtentamen v. 22
— Omtentamen Augusti 2018
Fornisländska 2018-05-30, 14–18. Fyrishov 2
— Omtentamen Augusti 2018
Isländska 1 2018-03-23, kl. 14-18. Fyrislundsgatan 80, Sal 1
— Omtentamen 2018-05-07, kl. 8-12. Bergsbrunnagatan 15, sal 2
Isländska 2 Löpande examination
Isländska 3 Löpande examination
Presentationsteknik Löpande examination
Runkunskap Distanskurs. Hemtenta v. 21.

10 Språkvetarprogrammet: kursen Presentationsteknik

Presentationsteknik Löpande examination

11 Uppsamlingstillfälle för muntliga redovisningar (alla kurser)

Uppsamlingstillfälle 2017-06-05, kl. 9-12. Eng/16-2043