Omprovsschema, augusti 2018

Senast uppdaterat: 2018-06-28

Anmälan till skriftliga omprov görs på Studentportalen senast 12 dagar före provdatum. Om du inte har ett aktivt studentkonto, kontakta Rigmor Moberg via info@nordiska.uu.se  För muntliga omprov, se nedan. För övriga omprov i kurser som inte står med i schemat, kontakta respektive lärare. Glöm inte att ta med legitimation.

Repetitionstillfälle för grammatikkurserna äger rum måndag den 20 augusti kl. 13.15–16.00 i 16-2041.

Om tentamen och prov

1 Svenska språket A och B samt Nordiska språk A och B

1.1 Svenska språket A (5SV228)

Språkstruktur, 7,5 hp 2018-08-22, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Svenskan i tid och rum, 7,5 hp 2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

1.2 Nordiska språk A (5NS228)

Isländska, 7,5 hp 2018-08-23, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Språkstruktur, 7,5 hp 2018-08-22, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Svenskan i tid och rum, 7,5 hp 2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Danska och norska, 7,5 hp 2018-08-23, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

1.3 Svenska språket B (5SV229)

Språket i samhället, 7,5 hp 2018-08-23, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Svenska språkets historia, 7,5 hp 2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp 2018-08-22, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

1.4 Nordiska språk B (5NS229)

Svenska språkets historia, 7,5 hp 2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Fornisländska, 7,5 hp 2018-08-23, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

2 Ämneslärarprogrammet

2.1 Ämneslärarprogrammet, Svenska 1 (5SV204)

Språkets struktur, 7,5 hp 2018-08-22, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Stil, text och tal, 7,5 hp 2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

2.2 Ämneslärarprogrammet, Svenska 2 (5SV205)

Grannspråken i Norden, särskilt danska och norska, 7,5 hp 2018-08-23, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Språk i användning, 7,5 hp 2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

2.3 Ämneslärarprogrammet, Svenska 3 (5SV207)

Svenska språket i tid och rum, 7,5 hp 2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

4 Svenska som andraspråk

4.1 Svenska som andraspråk A, heltid, dag (5NS176 och 5NS186)

Skolan i det mångkulturella samhället, 7,5 hp (frist. 5SV197) 2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

5NS176: 2018-08-22, kl. 15-19. Engelska parken, sal 16-0043

5NS186 + frist. 5NS189: 2018-08-22, kl. 15-19. Fyrislundsgatan 80, sal 1

Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp (frist. 5NS206) 2018-08-23, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp (frist. 5NS191) 2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

4.2 Svenska som andraspråk A, inriktn. mot vuxna, halvfart, termin 1 (start vt -18) (5NS204)

Språk, kultur och migration, 7,5 hp (frist. 5NS205) 2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Fonetik och uttal, 7,5 hp (frist. 5NS206) 2018-08-23, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

4.3 Svenska som andraspråk A, inriktn. mot vuxna, halvfart, termin 2 (start ht -17) (5NS204)

Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp (frist. 5NS207) 2018-08-22, kl. 15-19. Engelska parken, sal 16-0043
Andraspråksinlärning hos vuxna, 7,5 hp (frist. 5NS208) 2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

4.4 Svenska som andraspråk A, termin 1, kvartsfart, kväll (5NS186)

Skolan i det mångkulturella samhället, 7,5 hp 2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

4.5 Svenska som andraspråk A, termin 4, kvartsfart, kväll (5NS186)

Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp 2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

4.6 Svenska som andraspråk B (5NS177 och 5NS187)

Språkanalys och bedömning, 7,5 hp (frist. 5NS192) 2018-08-22, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Flerspråkighet i samhället och hos individen, 7,5 hp  2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, 7,5 hp Hemtentamen lämnas ut 2018-08-20 kl. 9, med inlämning 2018-08-27 kl. 23.59

5 Svenska för studenter med annat modersmål

5.1 Basic Swedish

Basic Swedish 1-4

Written exam 2018-08-27, kl. 18-20. Engelska parken, Ihre hall (21-0011)

5.2 Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning (5PU011)

Introduktionskurs i svenska 2018-08-23, kl. 9-12. Engelska parken, sal 16-0043

5.3 Förberedande utbildning i svenska (5PU023)

Skriftlig framställning och läsförståelse 2018-08-23, kl. 9-12. Engelska parken, sal 16-0043
Muntliga prov 2018-08-21 kl. 13-16. Engelska parken, 16-2040. Anmälan till sofia.thoren@nordiska.uu.se

5.4 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (5PU033)

Skriftlig framställning 2018-08-23, kl. 9-12. Engelska parken, sal 16-0043
Läsförståelse 2018-08-22, kl. 9-11. Engelska parken, sal 16-0043
Muntliga prov 2018-08-21 kl. 13-16. Engelska parken, 16-2040. Anmälan till gertrud.liden@nordiska.uu.se

5.5 Svenska för studerande med annat modersmål än svenska A (5NS201)

Svensk grammatik, 7,5 hp (frist. 5NS201) 2018-08-22, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp (frist. 5NS084) 2018-08-24, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

6 Fristående 7,5-poängskurser

Danska 1 (5NS087) 2018-08-23, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Fornisländska (5NS115) 2018-08-23, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Isländska 1 (5NS092) 2018-08-23, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

7 "gamla" kurser

Professionell svenska A (5NS132): Språk och samhälle, 7,5 hp 2018-08-23, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Nordiska språk A (5NS232): Språk och samhälle, 7,5 hp 2018-08-23, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Svenska språket/Nordiska språk A (5SV074): Språk och samhälle, 7,5 hp 2018-08-23, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043
Svenska språket A (5SV232): Språk och samhälle, 7,5 hp 2018-08-23, kl. 9-13. Engelska parken, sal 16-0043

8 Uppsamlingstillfälle för muntliga redovisningar (alla kurser utom introduktionskurs + förb. utb. i svenska)

Uppsamlingstillfälle

2018-08-28, kl. 13-16. Eng-16-2041

Anmäl till studierektor@nordiska.uu.se