UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så lägger han till dig i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 581, 4 april 2019

HÖGRE SEMINARIER

 • Onsdag 10 april. Robert Walldén, Malmö, om sin avhandling Genom genrens lins: pedagogisk kommunikation i tidigare skolår. Postseminarium; anmäl deltagande senast 8 april till Linnéa Öberg. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 24 april. Högre seminarium anordnat av forskningskoordinator: Forskning pågår! Orientering om aktuella projekt på institutionen. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Måndag 13 maj. Line Sandst, Aalborg: Hvad for noget tekst synes sprogbrugerne er proprier i det lingvistiske landskab? Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 15.15–17.00.
 • Onsdag 15 maj. Maria Johansson: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Måndag 20 maj. Mathias Strandberg, Göteborg: Rapport från arbetet med Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 5. Färs härad. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 15.15–17.00.
 • Onsdag 22 maj. Lars Wollin: Med språket som vapen. Spelet kring reformationsbibeln. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 29 maj. Åsa af Geijerstam m.fl: Funktion, innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i tidiga skolår. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 5 juni. Slutventilering av Adrian Sangfelts avhandlingsmanuskript. Granskare: Lars-Olof Delsing, Lund. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–17.00.

KOLLOKVIER OCH ÖVRIGA SEMINARIER

 • Torsdag 4 april. Runråd 96. Maja Bäckvall: Konstruera och rekonstruera runinskrifter för allmänheten. Lokal: 16-2041. Tid: 16.15–18.00.
 • Tisdag 9 april. Sva-seminariet. Karin Senter: Språkliga resurser hos flerspråkiga gymnasieelever med förortsbakgrund. Lokal 16-2041 (OBS!). Tid: 10.15–12.00.
 • Tisdag 9 april. Sofia Tingsell, Språkrådet: Vem vet vad om flerspråkighet? Frågor och svar i Språkrådets rådgivningsverksamhet i och om ett flerspråkigt Sverige. Maria Bylin, Språkrådet: Det ser så fult ut! Det estetiska argumentet i svensk språkvård. Antalet platser är begränsat; mejla senast två dagar i förväg. Lokal: Alsnögatan 7, Stockholm. Tid: 14.00–15.30.
 • Tisdag 9 april. Språkvetenskapliga sällskapet. Torbjörn Söder: Finsk-ugriska språk i Sverige – en översikt med samisk fördjupning. Lokal: 16-2041. Tid: 18.15–20.00.
 • Onsdag 10 april. ENES 108. Torun Zachrisson: Båtgravarnas döda, var de lokala eller ej? Atlas-projektets analyser av individer från Mellansverige. Lokal: Upplandsmuseets föreläsningssal. Tid: 18.15.
 • Fredag 12 april. Maria Fremer, Helsingfors: Du-reformen i ljuset av 1900-talets reklamfilmer. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Torsdag 9 maj. Sva-seminariet. Esli Struys & Ily Hollebeke: Cognitive functions in multilingual children, adults, and interpreters. Lokal: 9-1016. Tid: 10.15–12.00.
 • Tisdag 14 maj. Text-, interaktions- och diskurskollokviet. Linda Kahlin & Hedda Söderlundh: Arbetskraftsinvandrare på svenska byggen. Arbetsplanering, instruktioner och utförande på olika språk. Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–15.00.
 • Tisdag 14 maj. Baki Hasan, Språkrådet: Romska – ett språk i tiden? Antalet platser är begränsat; mejla senast två dagar i förväg. Lokal: Alsnögatan 7, Stockholm. Tid: 14.00–15.30.
 • Onsdag 15 maj. ENES 109. Gwendolyne Knight Keimpema: Between Augustine and Marie de France. Shapeshifting in Early Medieval England and Ireland. Lokal: Upplandsmuseets föreläsningssal. Tid: 18.15.
 • Tisdag 21 maj. LanGIS Inspirational Seminar. 09.00–10.00 GIS for Language Study (2017–2019) at the Faculty of Languages: results and planning for the future. 10:30–12:30 Lecture by invited speaker Prof. William A. Kretzschmar, Jr. (University of Georgia, University of Oulu). Lokal: 22-1017 (Humanistiska teatern). Tid: 9.00–12.30.
 • Tisdag 28 maj. Text-, interaktions- och diskurskollokviet. Britt-Louise Gunnarsson: Multinationella företags ”career stories”. Arbetsseminarium om jämförande analyser av videor. Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–15.00.
 • Tisdag 4 juni. Sva-seminariet. Natalia Ganuza: Titel meddelas senare. Lokal: 9-1016. Tid: 10.15–12.00.

KONFERENSER

 • Torsdag 11–fredag 12 april. Språkkontakt i Norden – om grannspråksförståelse, multietnolekter, kodväxling, lånord, dialekter och minoritetsspråk. Formålet med konferencen er at give primært studerende og undervisere ved Karlsuniversitetet i Prag, men også andre med interesse for og kendskab til de nordiske sprog, adgang til ny viden om sprogkontakt i Norden. Hvilke sprog tales der i Norden, hvad sker der når de møder hinanden, hvilke sprog er trængte, hvilke vinder frem, hvilke sprog har høj henholdsvis lav status og hvordan forholder sprogene talt i Norden sig til sprog på et globalt plan? Mer information och intresseanmälan.
 • Fredag 26 april. Språkrådsdagen 2019. Årets tema är språkliga rättigheter. Konferensen vänder sig till alla språkintresserade, och på programmet står bland annat föredrag från ledande språkvårdare och språkvetare. Sista dag för anmälan är den 15 april.
 • Onsdag 8–fredag 10 maj. Svenskans beskrivning 37. Värd för konferensen är ämnet svenska språket vid Åbo Akademi. Temat för konferensen är Språket och det sociala.
 • Onsdag 22–fredag 24 maj. Languages, Nations, Cultures: Pluricentric Languages in Context(s) at Stockholm University. The conference explores the complex relationships that exist between languages, nations and cultures. In particular, it does so from the perspective of pluricentric languages; languages that have more than one national centre. Registration closes 15 April 2019.
 • Måndag 3–onsdag 5 juni. Names in the Economy 6 arrangeras i Uppsala av Institutet för språk och folkminnen samt Institutionen för nordiska språk. The focus at this conference will be the economy or economic aspects hidden or evident in various types of names: how names can hold different values, how names can be used, or misused, to enhance such values, how names can be used in branding, and how names can be a financial means in a global world.
 • Måndag 10–tisdag 11 juni. Forum för textforskning (FoT) 14 vid Uppsala universitet. Temat: Texter i tiden – texter i utbildning, samhälle och historia. Detta breda tema välkomnar särskilt presentationer som ger aktuella perspektiv på texter inom utbildning, i samhället och i historien. Sista dag för anmälan utan presentation: 29 april 2019.
 • Torsdag 7–fredag 8 november. Litteraturdidaktik: Litteraturstudiers Samhällsrelevans, vid Högskolan Dalarna. Litteraturdidaktiskt nätverk, LDN, bjuder in till en konferens om litteraturstudiers samhällsrelevans. Konferensen tar sin utgångspunkt i senaste årens diskussioner om värdet av humanistiska och särskilt av litteraturvetenskapliga kunskaper och söker lyfta frågan om litteraturutbildningens samhällsrelevans. På vilket sätt kan litteraturstudier vara värdefulla utanför ungdomsskolan och den högre utbildningen? Hur definieras deras funktion? Hur kan samhällsrelevant litteraturutbildning se ut? Vänligen sänd in ett abstract för en presentation (20 minuter), en workshop (60 minuter) ett rundabordssamtal eller en panelbeskrivning senast 24 maj 2019 via e-post.

STIPENDIER

 • Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor för år 2019 ur Stiftelsen Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård. Ansökan ska vara Akademien tillhanda senast måndagen den 8 april. Mer info finns t.ex. här.
 • Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt 450 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Ansökan ska ha anlänt senast den 25 april 2019.

KURSER

 • Københavns Professionshøjskole afholder Nordisk Sommerskole om nabosprog den 9. – 23. august i Helsingør. På Nordisk Sommerskole får du mulighed for at møde lærerstuderende fra Norden og udvikle kompetencer til at undervise i og med nabosprog. Undervisningen foregår på dansk, norsk og svensk og varetages af læreruddannere fra Norge, Sverige og Danmark. Motiveret ansøgning sendes inden 15. april til lektor Hanne Schilling.

LEDIGA JOBB