UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Informationsbladet har givits ut sedan 2001. Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i epostlistan.

Redaktör för UPP-NOS är Felix Marklund.

I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 577, 7 februari 2019

HÖGRE SEMINARIER

 • Onsdag 20 februari. Louise Faymonville, Stockholm: Från Hertig Fredrik av Normandie till Riddar Paris och Jungfru Vienna – fornsvensk hövisk litteratur ur texthistoriska perspektiv. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 27 februari. Niclas Abrahamsson, Stockholm: Ligger ”nästan inföddlikhet” i tvåspråkighetens natur? Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 13 mars. Jenny Uddling, Stockholm: Textsamtalens möjligheter och begränsningar i flerspråkiga fysikklassrum. Lokal: 16–2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Måndag 18 mars. Johan Hedberg och Carin Leibring Svedjedal: Presentation av två nystartade avhandlingsprojekt. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 15.15–17.00.
 • Måndag 1 april. Mathias Strandberg, Göteborg: Rapport från arbetet med Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 5. Färs härad. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 15.15–17.00.
 • Onsdag 10 april. Robert Walldén: Om sin avhandling Genom genrens lins: pedagogisk kommunikation i tidigare skolår. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 24 april. Högre seminarium anordnat av forskningskoordinator: Forskning pågår! Orientering om aktuella projekt på institutionen. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Måndag 13 maj (prel.). Line Sandst, Aalborg Universitet: Hvad for noget tekst synes sprogbrugerne er proprier i det lingvistiske landskab? Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 15.15–17.00.
 • Onsdag 15 maj. Maria Johansson: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 22 maj. Lars Wollin: Med språket som vapen. Spelet kring reformationsbibeln. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 29 maj. Åsa af Geijerstam m.fl: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

KOLLOKVIER OCH FÖRELÄSNINGAR

 • Fredag 8 februari. Gästföreläsning med Vittorio Dell’Aquila: Receptiv flerspråkighet i italiensk dialektal miljö. Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–15.00.
 • Tisdag 12 februari. Gästföreläsning med Vittorio Dell’Aquila: Dialektkontinuum i Norden. Lokal: 16-2041. 10.15–12.00
 • Tisdag 12 februari. Sva-seminariet. Jaana Kolu: Tvåspråkiga Haparandaungdomars språkande och positionering ur ett diakront perspektiv. Lokal: 9-1017. Tid: 10.15–12.00.
 • Onsdag 13 februari. Gästföreläsning med Vittorio Dell’Aquila: Finland ur ett språkpolitiskt perspektiv. Lokal: 16-2041. Tid: 10.15–12.00.
 • Onsdagen 13 februari. Estlandssvenska seminarieserien. Anders Kaliff: Förhistoriska kontakter i Östersjöområdet, och frågan om de estlandssvenska bosättningarnas ålder och ursprung. Lokal: Gamla Torget 3, vån 3, IRES bibliotek. Tid: 18.00–20.00
 • Torsdag 21 februari. Runråd 94. Johan Bollaert: Literacitet och visualitet i Norges medeltida inskrifter. Lokal: 16-2041. Tid: 16.15–18.00.
 • Onsdag 6 mars. ENES 107. Alexandra Sanmark: Likt och olikt. Vikingatida tingsplatser i Skandinavien och i västerled. Lokal: Upplandsmuseets föreläsningssal. Tid: 18.15.
 • Torsdag 7 mars. Runråd 95. Simon Karlin Björk: Långa och korta runfunderingar. Presentation av runinskrifter ur mitt pågående avhandlingsarbete, med särskilt vikt på den försvunna inskriften G 71 och namnbelägget til aista samt ventilering av några av mina tankar rörande frågan om kortstaviga -ia-stammar. Lokal: 16-2041. Tid: 16.15–18.00.
 • Tisdag 12 mars. Sva-seminariet. Memet Aktürk Drake: Möt standardsvenskans nya (engelska) fonem. En diakron undersökning om import av engelska konsonanter och halvvokaler. Lokal: 9-1017. Lokal: 10.15–12.00.
 • Tisdag 19 mars. TID-kollokviet. Anna Heuman, Örebro, presenterar sitt avhandlingsprojekt. Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–15.00.
 • Tisdag 26 mars. Språkrådets seminarier. Annika Andersson, Linnéuniversitetet: Vad kan hjärnstudier av språkbearbetning lära oss om andraspråksinlärning? Antalet platser är begränsat; mejla senast två dagar i förväg. Lokal: Alsnögatan 7, Stockholm. Tid: 14.00–15.30.
 • Tisdag 2 april. TID-kollokviet. Sofia Hort, Örebro, presenterar sitt doktorandprojekt. Lokal: 16-2041. Lokal. 13.15–15.00.
 • Tisdag 9 april. Sva-seminariet. Karin Senter: Språkliga resurser hos flerspråkiga gymnasieelever med förortsbakgrund. Lokal: 9-1017. Tid: 10.15–12.00.
 • Tisdag 9 april. Sofia Tingsell, Språkrådet: Vem vet vad om flerspråkighet? Frågor och svar i Språkrådets rådgivningsverksamhet i och om ett flerspråkigt Sverige. Maria Bylin, Språkrådet: Det ser så fult ut! Det estetiska argumentet i svensk språkvård. Antalet platser är begränsat; mejla senast två dagar i förväg. Lokal: Alsnögatan 7, Stockholm. Tid: 14.00–15.30.
 • Onsdag 10 april. ENES 108. Torun Zachrisson: Båtgravarnas döda, var de lokala eller ej? Atlas-projektets analyser av individer från Mellansverige. Lokal: Upplandsmuseets föreläsningssal. Tid: 18.15.
 • Torsdag 9 maj. Sva-seminariet. Esli Struys & Ily Hollebeke: Cognitive functions in multilingual children, adults, and interpreters. Lokal: 9-1016. Tid: 10.15–12.00.
 • Tisdag 14 maj. TID-kollokviet. Linda Kahlin & Hedda Söderlundh: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–15.00.
 • Tisdag 14 maj. Baki Hasan, Språkrådet: Romska – ett språk i tiden? Antalet platser är begränsat; mejla senast två dagar i förväg. Lokal: Alsnögatan 7, Stockholm. Tid: 14.00–15.30.
 • Onsdag 15 maj (prel.). ENES 109. Gwendolyne Knight Keimpema: Titel meddelas senare. Lokal: Upplandsmuseets föreläsningssal. Tid: 18.15.
 • Tisdag 28 maj. TID-kollokviet. Britt-Louise Gunnarsson: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–15.00.
 • Tisdag 4 juni. Sva-seminariet. Natalia Ganuza: Titel meddelas senare. Lokal: 9-1016. Tid: 10.15–12.00.

KONFERENSER

 • Tisdag 26 mars. Historical Germanic Syntax at University of Southern Denmark (Odense). If you plan to attend the symposium, you should register by email as soon as possible and no later than 7 February 2019 (OBS!).
 • Torsdag 11–fredag 12 april. Språkkontakt i Norden – om grannspråksförståelse, multietnolekter, kodväxling, lånord, dialekter och minoritetsspråk. Formålet med konferencen er at give primært studerende og undervisere ved Karlsuniversitetet i Prag, men også andre med interesse for og kendskab til de nordiske sprog, adgang til ny viden om sprogkontakt i Norden. Hvilke sprog tales der i Norden, hvad sker der når de møder hinanden, hvilke sprog er trængte, hvilke vinder frem, hvilke sprog har høj henholdsvis lav status og hvordan forholder sprogene talt i Norden sig til sprog på et globalt plan? Mer information och intresseanmälan.
 • Onsdag 8–fredag 10 maj. Svenskans beskrivning 37. Värd för konferensen är ämnet svenska språket vid Åbo Akademi. Sista dag för anmälan av sektionsföredrag och postrar: Sista dag för anmälan om deltagande och betalning av konferensavgift: 15.3.2019
 • Onsdag 22–fredag 24 maj. Languages, Nations, Cultures: Pluricentric Languages in Context(s) at Stockholm University. The conference explores the complex relationships that exist between languages, nations and cultures. In particular, it does so from the perspective of pluricentric languages; languages that have more than one national centre. Early bird registration closes 15 February 2019. Regular registration closes 15 April 2019.
 • Måndag 3–onsdag 5 juni. Names in the Economy 6 arrangeras i Uppsala av Institutet för språk- och folkminnen samt Institutionen för nordiska språk. The focus at this conference will be the economy or economic aspects hidden or evident in various types of names: how names can hold different values, how names can be used, or misused, to enhance such values, how names can be used in branding, and how names can be a financial means in a global world. Closing of registration and payment: April 1st, 2019.
 • Måndag 10–tisdag 11 juni. Forum för textforskning (FoT) 14 på Uppsala universitet. Temat: Texter i tiden – texter i utbildning, samhälle och historia. Detta breda tema välkomnar särskilt presentationer som ger aktuella perspektiv på texter inom utbildning, i samhället och i historien. Sista dag för att anmäla föredrag eller presentation i workshop: 4 mars 2019.
 • Torsdag 7–fredag 8 november. Litteraturdidaktik: Litteraturstudiers Samhällsrelevans, vid Högskolan Dalarna. Litteraturdidaktiskt nätverk, LDN, bjuder in till en konferens om litteraturstudiers samhällsrelevans. Konferensen tar sin utgångspunkt i senaste årens diskussioner om värdet av humanistiska och särskilt av litteraturvetenskapliga kunskaper och söker lyfta frågan om litteraturutbildningens samhällsrelevans. På vilket sätt kan litteraturstudier vara värdefulla utanför ungdomsskolan och den högre utbildningen? Hur definieras deras funktion? Hur kan samhällsrelevant litteraturutbildning se ut? Vänligen sänd in ett abstract för en presentation (20 minuter), en workshop (60 minuter) ett rundabordssamtal eller en panelbeskrivning senast 24 maj 2019 via e-post.

TIDSKRIFTER

 • Multiethnica 2019. Temanummer om flerspråkighet. 2019 års nummer fokuserar på litteraturens flerspråkighet, ett expansivt mångdisciplinärt fält där en mängd nya perspektiv och studier har presenterats under senare år. Temanumret vill föra samman olika perspektiv på språklig mångfald i litteraturen och inom det litterära fältet. Deadline för abstrakts (max. 200 ord): 31.1.2019 Deadline för färdiga artiklar (ca 8,000 ord, inklusive slutnoter och referenslista.): 31.3.2019.

LEDIGA JOBB

NY LITTERATUR

Institutionen för nordiska språk

 • Loenheim, Lisa: Att tolka det sammansatta. Befästning och mönster i första- och andraspråkstalares tolkning av sammansättningar. Göteborg 2019. (Meijerbergs arkiv 43)
 • Kärleks och bröllopsdikter. Av Torsten Rudeen. Utgivna med inledning och kommentar av Lars Burman. Stockholm 2019. (Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet)