Institutionen för nordiska språk

UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Informationsbladet har givits ut sedan 2001. Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i epostlistan.

Redaktör för UPP-NOS är Johan Bollaert.

I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 549, 17 maj 2017

Högre seminarier

Onsdag 6 september. Sanna Skärlund: Titel meddelas senare. Lokal: 16–2041. Tid: 14.15–16
Onsdag 13 september. Anders Björkvall, Örebro universitet, och Catharina Nyström Höög, Uppsala: Rapport från projektet En ny genre och dess arkeologi. Lokal 16–2041. Tid: 14.15–16.
Onsdag 27 september. Maria Lim Falk och Tomas Riad, Stockholms universitet: Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Lokal 16–2041. Tid: 14.15–16.
Onsdag 4 oktober. Alessandro Palumbo: Slutventilering Alessandro Palumbos avhandlingsmanus. Lokal: 16–2041. Tid. 14.15–16
Onsdag 11 oktober. Ida Larsson: Titel meddelas senare. Lokal 16–2041. Tid: 14.15–16
Onsdag 18 oktober. Andreas Nord: Yrkeslivstillvänt skrivande i högre utbildning – en projektskiss. Lokal: 16–2041. Tid: 14.15–16
Onsdag 8 november. Theresia Pettersson: Titel meddelas senare. Lokal 16–2041. Tid. 14.15–16
Onsdag 15 november. Per Holmberg: Titel meddelas senare. Lokal: 16–2041. Tid: 14.15–16
Fredag 1 december. Tiina Pitkäjärvi: Slutventilering av Tiina Pitkäjärvis avhandingsmanus med Per Ledin, Södertörns högskola, som inbjuden granskare. Lokal: 16–2041. Tid: 13.15–15
Onsdag 6 december. Maria Johansson: Rapport från avhandlingsarbetet. Lokal: 16–2041. Tid: 14.15–16

Övriga seminarier och kollokvier

Tisdag 5 september. Diskursgruppen: upptaktsträff och diskussion om Theresia Petterssons avhandling om Stockholms stads tänkeböcker. Lokal: 16­–2040, Tid: 13.15–15
Tisdag 3 oktober. Diskursgruppen: Tema meddelas senare. Lokal 16–2040. Tid: 13.15–15.
Tisdag 7 november. Diskursgruppen: Tema meddelas senare. Lokal 16–2040. Tid:13.15–15
Tisdag 5 december. Diskursgruppen. Tema meddelas senare. Lokal 16–2040. Tid: 13.15–15
 

Konferenser och kurser​​

  • Internationellt symposium om ortnamn i Mainz 18-19 september. Föredrag kan hållas på tyska eller engelska. Sista anmälningsdag för föredrag 30.4.2017, för deltagande 31.8.2017. Mer information finns på hemsidan http://www.namenforschung.net/tagungen/toponyme/
  • NNE:s konferens i Finland: Utgåvor i användning. Tid: 6–8 oktober 2017.
  • Konferens Svenskans beskrivning. 25-27 oktober. Uppsala universitet står genom Institutionen för nordiska språk som värd för nästa upplaga av konferensen Svenskans beskrivning. http://www.nordiska.uu.se/konferens/svebe36/