Institutionen för nordiska språk

UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Informationsbladet har givits ut sedan 2001. Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i epostlistan.

Redaktör för UPP-NOS är Cecilia Berglund Barklem.

I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 568, 13 september 2018

HÖGRE SEMINARIER

Onsdag 19 september. Avhandlingsseminarium med Adrian Sangfelt. Textseminarium. Materialavsnittet i avhandlingen om OV- och bisatsledföljd i äldre svenska diskuteras. Texten görs tillgänglig senast 12 september. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

Onsdag 26 september. Anne Palmér & Carin Östman: Var i texten syns skrivkompetensen? Och hur kan den studeras? Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

Onsdag 10 oktober. Högre seminarium knutet till kursen Att doktorera i nordiska språk. Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

Onsdag 17 oktober. Pia Visén: Disciplinary Literacy - Ämnesspecifikt läsande på fyra svenska yrkesinriktade gymnasieprogram. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

Onsdag 24 oktober. Jack Fägrell & Sofia Orrbén: presentation av deras nystartade avhandlingsprojekt. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

Onsdag 7 november. Fornnordisk omvärldsuppfattning – presentation och släpp av projektets interaktiva kartresurs. Postseminarium. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

Onsdag 14 november. Bo Wendt & Christian Mattsson, Svenska Akademiens Ordbok, Lund: Inför revideringen av SAOB. Historisk chans att påverka ordbokens framtida utformning. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

Onsdag 28 november. Högre seminarium knutet till kursen Att doktorera i nordiska språk. Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

Onsdag 5 december. Nina Begovic & Anna Ingves: presentation av deras nystartade avhandlingsprojekt. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

Onsdag 12 december. Högre seminarium om aktuella forskningsansökningar. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

KOLLOKVIER OCH ÖVRIGA SEMINARIER.

Torsdag 13 september. Runråd 89. Vadim Frolov: Rundata-net – web version of Rundata. Lokal: 16-2041. Tid: 16.15–18.00.

Tisdag 18 september. Text-, interaktions- och diskurskollokvium. Om valet. Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–15.00.

Tisdag 18 september. Sambos, zombier och andra luffers i det svenska pluralsystemets utmarker. Lokal: 16-2041. Tid: 15.15–17.00.

Tisdag 18 september. LanGIS Talks. Lars-Erik Edlund, Umeå, & Jonah Åhlfeldt, Lund: Building DIABAS, a large interactive resource on Swedish dialects. LanGIS Talks is a lecture series on spatial analysis and GIS for language study with invited speakers, autumn term 2018. Lokal: 2-1024. Tid: 10.15–12.00.

Torsdag 20 september. Fornnordisterna. Ur Eyrbyggja saga: Om Þórólfr bœgifótrs död (kap. 33–34 & 63). Lokal: 16-2041. Tid: kl. 16.15–18.

Tisdag 25 september. LanGIS Talks. Olof Karsvall, Riksarkivet: GIS and linked data in a larger infrastructure project, the TORA Project. Lokal: 16-2041. Tid: 10.15–12.00.

Onsdag 26 september. ENES 102. Bo Gräslund: Beowulf redivivus. Lokal: Uppsala arkivcentrum, föreläsningssalen, plan 3. Tid: 18.15. Postseminarium.

Torsdag 2 oktober. Text-, interaktions- och diskurskollokvium. Jenny W Folkeryd, Yvonne Hallesson & Kajsa Thyberg. Lokal 16-2041. Tid: 13.15-15.00.

Tisdag 9 oktober. Sva-seminariet. Ute Bohnacker: Perspektiv på språkutveckling hos flerspråkiga barn (4–7 år) i Sverige. Lokal: 2-K1023. Tid: 10.15–12.00.

Tisdag 9 oktober. LanGIS Talks. Ljuba Veselinova, Stockholm: Using GIS in general linguistics research. Lokal: 16-0054. Tid: 10.15–12.00.

Tisdag 16 oktober. LanGIS Talks. Peder Dam, Odense bys museer: GIS in place name research. Lokal: 6-0022. Tid: 10.15–12.00.

Tisdag 16 oktober. Text-, interaktions- och diskurskollokviet. Andreas Nord och Maria Westman: Datasession om intertextuella relationer i provsvar. Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–15.00.

Torsdag 18 oktober. Fornnordisterna. Ur Eyrbyggja saga: Om spökerierna på Fróðá (Fróðárundr; kap. 50/52–55). Lokal: 16-2041. Tid: kl. 16.15–18.

Tisdag 6 november. Sva-seminariet. BethAnne Paulsrud: Flerspråkighet och interkulturalitet i läroplaner och lärarutbildningar i Sverige och Finland. Lokal: 2-K1023. Tid: 10.15–12.00.

Tisdag 13 november. Runråd. En presentation av avhandlingsprojektet "En personlighet satt i stein". Karen Holmqvist, Universitetet i Oslo. Lokal: 16-2041. Tid: 16.15-18.

Torsdag 15 november. Fornnordisterna. Ur Eyrbyggja saga: Forts. om Fróðárundr. Lokal: 16-2041. Tid: kl. 16.15–18.

Tisdag 20 november. LanGIS Talks. Terhi Honkola, BEDLAN-projektet vid Åbo universitet: Spatial analysis in language research. Lokal: 16-0054. Tid: 10.15–12.00.

Torsdag 6 december. Fornnordisterna. Ur Eyrbyggja saga: Om tjurkalven Glæsir (kap. 63). Lokal: 16-2041. Tid: kl. 16.15–18.

KONFERENSER

Torsdag 20–fredag 21 september. OFTI 36 vid Stockholms universitet. Tema: Tal – Interaktion – Multimodalitet. Konferensen är ett samarrangemang mellan Institutionen för pedagogik och didaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet. Det aktuella temat rymmer ett brett spektrum av perspektiv och olika typer av data som omfattar allt från vardagliga till institutionella miljöer. 31 augusti är deadline för inskickande av abstract till presentationer samt datasessioner (50–150 ord).

Torsdag 11 oktober. Heldagssymposium i anledning av Islands 100 års suveränitet. Symposiet organiseras av Islands Ambassad i samarbete med Institutionen för nordiska språk och Isländska sällskapet i Uppsala. Den äger rum i Humanistiska teatern, Engelska parken, kl. 9-16 med föreläsningar under förmiddagen och kulturprogram efter lunch. För närmare upplysningar, e-posta.

Tisdag 16 oktober. Studium minikonferens. Lärares erfarenheter och framtida användning av universitetets nya lärplattform Studium. Anmälan senast 8 oktober. Lokal: Laborativa lärosalen, Blåsenhus. Tid: 13.00–16.00.

Fredag 2 november. Third Annual Doctoral Student Symposium in Literary Studies at Uppsala University. The LILAe network for literature studies invites you to a symposium with graduate students from the Faculty of Languages and the Department of Literature. Literary studies encompass a wide range of topics, such as medieval drama, epistolary form, young adult fiction, children’s narratives, motherhood studies, religious texts, sociology of literature, digital literature, and computational linguistics, to name just a few. Abstracts (in English or Swedish) of up to 250 words should be sent by 17 September 2018.

Måndag 12–tisdag 13 november. Konferensen ”Modersmål, minoritet och mångfald – Flerspråkiga identiteter i en nordisk utbildningskontext” vid Högskolan Dalarna. Den riktar sig till forskare, forskarstuderande och lärarutbildare med intresse för frågor relaterade till modersmål, minoriteter och mångfald i skolsammanhang.

Måndag 19–tisdag 20 november. Fjortende nordiske konference om SFL og socialsemiotik (NSFL 14) på Aalborg Universitet. Årets overordnede tema er SFL som anvendt teori. Formålet med konferencen er at udbrede kendskabet til SFL-forskning i de nordiske lande, herunder at anlægge et anvendelsesorienteret perspektiv på SFL som socialsemiotik.

Onsdag 21–fredag 23 november. NORDISCO 2018 vid Århus universitet. 5th Nordic Interdisciplinary Con­ference on Discourse and Interaction. The conference invites contributions from different and diverse fields of in­quiry including discourse analysis, conversation analysis, discursive psychology, critical discourse analysis, inter­action analysis, rhetoric, narrative analysis, discourse theory, political discourse analysis, social semiotics, multi­modal discourse analysis, applied linguistics, sociolinguistics, textual studies, media studies, gesture studies, communication studies and organization studies. Late registration deadline 1 September 2018.

Torsdag 29–fredag 30 november. NORNA:s 48:e symposium med temat ”Namn i skrift” anordnas av Göteborgs universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Symposiet erbjuder möjligheten att reflektera kring skriftens signifikans inom studiet av namn utifrån olika forskningsperspektiv. Deadline för sen registrering är den 30 september 2018.

Torsdag 11–fredag 12 april 2019. Språkkontakt i Norden – om grannspråksförståelse, multietnolekter, kodväxling, lånord, dialekter och minoritetsspråk. Formålet med konferencen er at give primært studerende og undervisere ved Karlsuniversitetet i Prag, men også andre med interesse for og kendskab til de nordiske sprog, adgang til ny viden om sprogkontakt i Norden. Hvilke sprog tales der i Norden, hvad sker der når de møder hinanden, hvilke sprog er trængte, hvilke vinder frem, hvilke sprog har høj henholdsvis lav status og hvordan forholder sprogene talt i Norden sig til sprog på et globalt plan? Mer information och intresseanmälan.

Onsdag 22–fredag 24 maj 2019. Den internationella konferensen Languages, Nations, Cultures: Pluricentric Languages in Context(s)” anordnas av Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. The conference explores the complex relationships that exist between languages, nations and cultures. In particular, it does so from the perspective of pluricentric languages; languages that have more than one national centre. Abstract submission closes October 15, 2018.

NY LITTERATUR

Institutionen för nordiska språk

  • Hellspong, Lennart: Den retoriska människan. 20 sätt att se på retorik. Stockholm 2018.
  • Bruhn, Tommy: Delade meningar. Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser. Lund 2018.
  • Lundin, Katarina: Att utbildas till svensklärare i teori och praktik. Lund 2018. (Lundastudier i nordisk spåkvetenskap A 78)
  • Gross, Johan : Mapping Vowels. Variation and change in the speech of Gothenburg adolescents. Göteborg 2018.
  • Källström, Roger: Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik. Lund 2012.
  • Saga de Hávardr de l'Ísafjördr. Saga islandaise. Traduit de l'islandais et annoté par Régis Boyer. Paris 2016.
  • Bayeuxtapaten. En broderad krönika från 1000-talet. Herman Bengtsson et al (red.). Stockholm 2018. (Runica et mediævalia. Scripta maiora 9.)
  • Lovén, Christian: Vårfruberga kloster, 1200-talsjordeboken och godspolitiken. Stockholm 2017. (Skrifter utg. av riksarkivet 40, Studier till det medeltida Sverige 7.)

LEDIGA JOBB