Institutionen för nordiska språk

UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Informationsbladet har givits ut sedan 2001. Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i epostlistan.

Redaktör för UPP-NOS är Johan Bollaert.

I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 549, 17 maj 2017

Högre seminarier

Måndag 22 maj. Jonathan Adams, Agnieszka Backman, Alexandra Petrulevich och Simon Skovgaard Boeck: Fornnordisk omvärldsuppfattning: En kartering och analys av utländska ortnamn i svenska och danska texter från medeltiden. Tid: 15.15–17.00. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Postseminarium
Onsdag 31 maj. Mikael Kalm: titel meddelas senare.

Övriga seminarier och kollokvier

Torsdag 18 maj. Fornnordisterna. OBS! mötet är inställt
Tisdag 30 maj. Grammatikkollokvium. Lisa Rudebeck, doktorand vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet: Reflexiver, konventionalisering och produktivitet. Tid: 15.15–17.00. Lokal: 16-0054.

Disputationer

Lördag 20 maj. Sofia Pereswetoff-Morath disputerar på avhandlingen ”Vikingatida runbleck. Läsningar och tolkningar." Fakultetsopponent är professor Judith Jesch, The University of Nottingham. Tid (OBS!): kl. 13.15. Lokal: Ihresalen.

Konferenser och kurser

  • 14. Konferensen om lexikografi i Norden. Arrangeras i Reykjavík 30/5–2/6. Mer information finns på hemsidan: http://www.arnastofnun.is/page/nfl2017 .
  • Sommarkursen i älvdalska hålls veckan efter midsommar i Älvdalen. Kursen är ämnad för både nybörjare och för de som redan kan älvdalska och omfattar uttal, grundläggande grammatik, textläsning och muntlig kommunikation. Mer information finns på: http://www.ulumdalska.se/aktiviteter/samarkussn/
  • Internationellt symposium om ortnamn i Mainz 18-19 september. Föredrag kan hållas på tyska eller engelska. Sista anmälningsdag för föredrag 30.4.2017, för deltagande 31.8.2017. Mer information finns på hemsidan http://www.namenforschung.net/tagungen/toponyme/
  • NNE:s konferens i Finland: Utgåvor i användning. Tid: 6–8 oktober 2017.

Lediga jobb