Institutionen för nordiska språk

UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Informationsbladet har givits ut sedan 2001. Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i epostlistan.

Redaktör för UPP-NOS är Felix Marklund.

I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 556, 7 december 2017

HÖGRE SEMINARIER

  • Måndag 11 december. Inställt.

KOLLOKVIER OCH ÖVRIGA SEMINARIER

  • Tisdag 12 december. Namnkollokvium. Simon Karlin Björk: Om det etymologiska arbetet med ortnamnselementen -arna(r) och -ærni(r). Under framställningen kommer ett par specifika frågor att lyftas. Diskussionen kommer bland annat att beröra hur man bedömer etymologiska argument och hur man bör göra för att förhålla sig objektiv till de tillgängliga argumenten. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 14–15.30.
  • Tisdag 12 december. ENES 97. Håkan Liby, Uppsala: Skuggorna ruva – luciasedens komplexitet. Tid: 18.15. Lokal: Upplandsmuseets föreläsningssal. Postseminarium.

KONFERENSER

  • Torsdag 8–fredag 9 februari 2018. Symposiet Grammatik i fokus vid Lunds universitet. Föredragen berör grammatiska fenomen och teorier inom många områden, t.ex. teoretisk grammatik, språkundervisning, barnspråk, psykolingvistik, enskilda språk, språkhistoria, typologi, datalingvistik. Abstract (1 sida) sänds per e-mail till Arthur Holmer senast 9 januari 2018.
  • Torsdag 12–fredag 13 april. ASLA-symposiet 2018 vid Karlstads universitet, med temat ”Klassrumsforskning och språk(ande).” https://www.kau.se/csl/samverkan/samverkan/konferenser/asla-2018
  • Torsdag 29–fredag 30 november 2018. NORNA:s 48:e symposium med temat ”Namn i skrift” anordnas av Göteborgs universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Symposiet erbjuder möjligheten att reflektera kring skriftens signifikans inom studiet av namn utifrån olika forskningsperspektiv. Skicka ditt abstrakt (max 300 ord utan referenser) senast 20 februari 2018 till namniskrift@sprak.gu.se. http://sprak.gu.se/forskning/konferenser/namn-i-skrift

LEDIGA TJÄNSTER

NY LITTERATUR

  • Andersson, Elin: Gråbrödernas diarium. Ett vittnesbörd från senmedeltidens Stockholm. Utgåva, översättning och faksimil av handskriften A 21 i Kungliga biblioteket. Stockholm 2017. (Sällskapet Runica et Mediaevalia, Facsimilia 2.) O.
  • Svante Strandbergs skrifter. En bibliografi. Med en inledning av Thorsten Andersson. Sammanställd och redigerad av Katharina Leibring och Staffan Nyström. Uppsala 2017. O.