UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Informationsbladet har givits ut sedan 2001. Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i epostlistan.

Redaktör för UPP-NOS är Cecilia Berglund Barklem.

I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 572, 8 november 2018

HÖGRE SEMINARIER

Onsdag 14 november. Bo Wendt, Christian Mattsson, Bodil Rosqvist, Anton Lundqvist och Lennart Larsson: Svenska Akademiens Ordbok, Lund: Inför revideringen av SAOB. Historisk chans att påverka ordbokens framtida utformning. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

Onsdag 28 november. Bredda den smala vägen. Ventilering av ett förslag på fakultetsöverskridande rekommendationer för handledning under forskarutbildningen. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

Onsdag 5 december. Nina Begovic & Anna Ingves: presentation av deras nystartade avhandlingsprojekt. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

Måndag 10 december. Simon Karlin Björk: Hemmarö, Raggarö, Pelarne m.fl. Svårtolkade exempel bland de nordiska -arna(r)-namnen. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning Arkivcentrum (plan 3), von Kraemers allé 19. Tid: 15.15–17.00.

Onsdag 12 december. Högre seminarium om aktuella forskningsansökningar. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

KOLLOKVIER OCH ÖVRIGA SEMINARIER

Måndag 12 november. Professor Ulla Stroh-Wollins installationsföreläsning. Lokal: sal IV, Universitetshuset. Tid: kl. 10.45–11.25.

Måndag 12 november. Språkvetenskapliga sällskapet i Uppsala. Efter diskussion av föreningsangelägenheter följer föredrag av Jenny Larsson, Stockholm: ”Gamla språk och nya rön – nytt ljus på språkens historia”. Lokal: 16-2041. Tid: 18.15. Postseminarium.

Tisdag 13 november. Text-, interaktions- och diskurskollokviet. Karin Idevall Hagren: Presentation av pågående projekt om hur svenskhet har konstruerats i Svenska Turistföreningens årsskrift 1896-2013. Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–15.00. Läs mer om serien.

Tisdag 13 november. Runråd. En presentation av avhandlingsprojektet "En personlighet satt i stein". Karen Holmqvist, Universitetet i Oslo. Lokal: 16-2041. Tid: 16.15-18.

Onsdag 14 november.Isländska sällskapets höstmöte. Installation av Estrid Brekkan som hedersledamot. Mötesföredrag av Gísli Sigurðsson, Reykjavík: “Snorri’s Edda –A mythological terminology about the sky as we see it with our own eyes.” Tid: 18.15. Postseminarium. Mer information finns på Isländska sällskapets webbsida.

Tisdag 20 november. LanGIS Talks. Terhi Honkola, BEDLAN-projektet vid Åbo universitet: Spatial analysis in language research. Lokal: 16-0054. Tid: 10.15–12.00.

Tisdag 20 november. Grammatikkollokvium. Sarah Schwarz: Relativizer that with human antecedents in ideology and in practice. Lokal: 16-2041. Tid: 15.15–17.00.

Onsdag 21 november. ENES 104. Mikael Males, Oslo: Vem diktade Völuspá? Postseminarium. Lokal: Föreläsningssalen, Arkivcentrum von Kramers allé 19. Tid: 18.15–19.45.

Måndag 26 november. Ortnamnssällskapet. Staffan Nyström: Saltsjöqvarn, 79 & Park och Nockebyn. Namn och namntrender i det växande Stockholm. Lokal: Arkivcentrums föreläsningssal. Arkivcentrum von Kramers allé 19. Tid: 18:00.

Torsdag 6 december. Fornnordisterna. Ur Eyrbyggja saga: Om tjurkalven Glæsir (kap. 63). Lokal: 16-2041. Tid: kl. 16.15–18.

Tisdag 11 december. Text-, interaktions- och diskurskollokviet. Yvonne Hallesson. Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–15.00. 

Onsdag 19 december. ENES 105: Florent Audy, Stockholm: Using pierced and looped coins in Viking-Age Scandinavia: who, how and why? Postseminarium. Lokal: Upplandsmuseets föreläsningssal S:t Eriks torg 10. Tid: 18.15–19.45.

KONFERENSER

Måndag 12–tisdag 13 november. Konferensen ”Modersmål, minoritet och mångfald – Flerspråkiga identiteter i en nordisk utbildningskontext” vid Högskolan Dalarna. Den riktar sig till forskare, forskarstuderande och lärarutbildare med intresse för frågor relaterade till modersmål, minoriteter och mångfald i skolsammanhang.

Torsdag 15-fredag 16 november. Välkommen till årets konferens inom Nätverket för språk- och studieverkstäder Språkverkstäder i teori och praktik, Institutionen för nordiska språk.

Torsdag 15-fredag 16 november. The Aarhus Mythology Conference series 2018. The Feminine in Old Norse Mythology and Folklore, Institutet för språk och folkminnen, Arkivcentrum.

Måndag 19–tisdag 20 november. Fjortende nordiske konference om SFL og socialsemiotik (NSFL 14) på Aalborg Universitet. Årets overordnede tema er SFL som anvendt teori. Formålet med konferencen er at udbrede kendskabet til SFL-forskning i de nordiske lande, herunder at anlægge et anvendelsesorienteret perspektiv på SFL som socialsemiotik.

Onsdag 21–fredag 23 november. NORDISCO 2018 vid Århus universitet. 5th Nordic Interdisciplinary Con­ference on Discourse and Interaction. The conference invites contributions from different and diverse fields of in­quiry including discourse analysis, conversation analysis, discursive psychology, critical discourse analysis, inter­action analysis, rhetoric, narrative analysis, discourse theory, political discourse analysis, social semiotics, multi­modal discourse analysis, applied linguistics, sociolinguistics, textual studies, media studies, gesture studies, communication studies and organization studies. Late registration deadline 1 September 2018.

Torsdag 22–fredag 23 november. Den 13:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) i Linköping. Temat är Bildning, utbildning, fortbildninghttps://liu.se/artikel/smdi-konferens-2018

Torsdag 29–fredag 30 november. NORNA:s 48:e symposium med temat ”Namn i skrift” anordnas av Göteborgs universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Symposiet erbjuder möjligheten att reflektera kring skriftens signifikans inom studiet av namn utifrån olika forskningsperspektiv. Deadline för sen registrering är den 30 september 2018.

Torsdag 7–fredag 8 februari 2019. Symposiet Grammatik i fokus, nr 33, i Lund. Föredrag får beröra grammatiska fenomen och teorier inom många områden. Abstract (1 sida) sänds per e-mail till Arthur.Holmer@ling.lu.sesenast 9 januari 2019. Om fler än 16 godkända abstracts inkommer gäller principen ”först till kvarn”.

Torsdag 11–fredag 12 april 2019. Språkkontakt i Norden – om grannspråksförståelse, multietnolekter, kodväxling, lånord, dialekter och minoritetsspråk. Formålet med konferencen er at give primært studerende og undervisere ved Karlsuniversitetet i Prag, men også andre med interesse for og kendskab til de nordiske sprog, adgang til ny viden om sprogkontakt i Norden. Hvilke sprog tales der i Norden, hvad sker der når de møder hinanden, hvilke sprog er trængte, hvilke vinder frem, hvilke sprog har høj henholdsvis lav status og hvordan forholder sprogene talt i Norden sig til sprog på et globalt plan? Mer information och intresseanmälan.

Onsdag 8–fredag 10 maj 2019. Den trettiosjunde sammankomsten inom konferensserien Svenskans beskrivning kommer att hållas i Åbo. Värd för konferensen är ämnet svenska språket vid Åbo Akademi.

Onsdag 22–fredag 24 maj 2019. Den internationella konferensen Languages, Nations, Cultures: Pluricentric Languages in Context(s)” anordnas av Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. The conference explores the complex relationships that exist between languages, nations and cultures. In particular, it does so from the perspective of pluricentric languages; languages that have more than one national centre. Abstract submission closes October 15, 2018.

Måndag 3–onsdag 5 juni 2019. Names in the Economy 6. arrangeras i Uppsala av Institutet för språk- och folkminnen samt Institutionen för nordiska språk. The focus at this conference will be the economy or economic aspects hidden or evident in various types of names: how names can hold different values, how names can be used, or misused, to enhance such values, how names can be used in branding, and how names can be a financial means in a global world. If you wish to present a paper or a poster at the symposium, please send a paper abstract or a poster abstract by 15 November 2018 to nite6@sprakochfolkminnen.se

Måndag 10- tisdag 11 juni 2019. Forum för textforskning (FoT) 14. Temat: Texter i tiden – texter i utbildning, samhälle och historia. Detta breda tema välkomnar särskilt presentationer som ger aktuella perspektiv på texter inom utbildning, i samhället och i historien. Sista dag för att anmäla föredrag eller presentation i workshop: 4 mars 2019. Anmälningsformulär kommer senare. 

NY LITTERATUR

Seminariet för nordisk namnforskning

  • Fightingfor the Faith. The Many Crusades. Kurt Villads Jensen et al (red.). Stockholm 2018. (Sällskapet Runica et Mediaevalia, Scripta minora 27.)

Institutionen för nordiska språk

  • High-LevelLanguage Proficiency in Second Language and Multilingual Contexts. Kenneth Hyltenstam, Inge Bartning & Lars Fant (red.). Cambridge 2018.

LEDIGA JOBB

  • Provkonstruktör, vikariat. Heltid, visstidsanställning 36 månader. Sista dag för ansökan: 2018-11-08. 
  • Ekonom. Heltid, tillsvidareanställning. Sista dag för ansökan: 2018-11-09.
  • Universitetsadjunkt i svenska. Heltid, tillsvidareanställning. Sista dag för ansökan: 2018-11-19 
  • HR-generalist. Heltid, tillsvidareanställning. Sista dag för ansökan: 2018-11-30. 
  • Administratör. Heltid, tillsvidareanställning. Sista dag för ansökan: 2018-12-02. 

Lediga jobb vid Södertörns högskola

  • Lektorsvikariat i svenska. Sista dag för ansökan 2018-11-13.
  • Adjunktsvikariat i svenska. Sista dag för ansökan 2018-11-13. 

Lediga jobb vid Stockholms universitet

  • Postdoktor i svenska/nordiska språk. Sista dag för ansökan 2018-11-15.