UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Informationsbladet har givits ut sedan 2001. Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i epostlistan.

Redaktör för UPP-NOS är Felix Marklund.

I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 575, 10 januari 2019

HÖGRE SEMINARIER

 • Onsdag 16 januari. Henrik Williams: Den moderna svenskans födelse. Ett idéseminarium om ett totalprojekt runt Nyia Testamentit 1526. På seminariet kommer jag därför att först presentera ramprojektet, varpå det kommer att finnas utrymme att diskutera tänkbara delprojekt och möjliga infallsvinklar att arbeta vidare med. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 23 januari. Stefan Eriksson: Forskningsetik – regelverk och rutiner. Stefan Eriksson, docent vid Centrum för forsknings- & bioetik samt rektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet, kommer att ge oss en uppdaterad bild av regelverk och rutiner kring forskningsetik, både generellt och vid Uppsala universitet. Passa också på att fråga! Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 27 februari. Niclas Abrahamsson, Stockholm: Rubrik meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 13 mars. Jenny Uddling, Stockholm: Textsamtalens möjligheter och begränsningar i flerspråkiga fysikklassrum. Loka: 16–2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 24 april. Högre seminarium anordnat av forskningskoordinator. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 15 maj. Maria Johansson: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

ÖVRIGA SEMINARIER SAMT UPPSATSPRESENTATIONER

 • Torsdag 17 januari. Våra masterstudenter presenterar sina pågående uppsatsarbeten enligt följande schema: 10.15–11.00: Andreas Sylve om Gräsömålet. 11.15–12.00: Diana-Petronella Adomnicai: Rumänsk invandring och rumäners integration i det svenska samhället. En studie om språkbruk och språkattityder. 13.15–14.00: Lisa Vikström: "man kan inte byta namn så där liksom". Ortnamnsfunktioner i Halmstad. 14.15–15.00: Alexander Katourgi om bruket av tankstreck. Lokal: 16-2043.
 • Torsdag 17 januari. Runråd 92. Staffan Fridell & Magnus Källström: Tolkningen av U 170 Bogesund. Runstenen U 170 vid Bogesund vid Vaxholm hade varit försvunnen sedan 1700-talet, tills en del av stenen återfanns 2013. Lokal: 16-2041. Tid: 16.15–18.00. Lokal16-2041.
 • Fredag 18 januari. Våra masterstudenter presenterar sina pågående uppsatsarbeten enligt följande schema: 9.15–10.00: Milena Zart: "Språket är nyckeln". En diskursanalys av föreställningar om integration i det politiska samtalet. 10.15–11.00: Anna Buza om internkommunikation i ett flerspråkigt företag. 11.15–12.00: Matilda Edgren: "I och för sig" i sig. En diakron studie av flerordsuttrycket "i och för sig". 13.15–14.00: Vincent Björkquist om hur chattare anknyter till varandras inlägg. Lokal: 16-2043.
 • Torsdag 31 januari. Runråd 93. Henrik Williams: Nyfyndet i Hagby kyrka och runstenarna i Kalmar kommun. Lokal: 16-2041. Tid: 16.15–18.00.
 • Torsdag 21 februari. Runråd 94. Johan Bollaert: Literacitet och visualitet i Norges medeltida inskrifter. Lokal: 16-2041. Tid: 16.15–18.00.

KONFERENSER

 • Torsdag 7–fredag 8 februari. Symposiet Grammatik i fokus, nr 33, i Lund. Föredrag får beröra grammatiska fenomen och teorier inom många områden.
 • Tisdag 26 mars. Historical Germanic Syntax at University of Southern Denmark (Odense). If you plan to attend the symposium, you should register by email hfn@sdu.dk as soon as possible and no later than 7 February 2019.
 • Torsdag 11–fredag 12 april. Språkkontakt i Norden – om grannspråksförståelse, multietnolekter, kodväxling, lånord, dialekter och minoritetsspråk. Formålet med konferencen er at give primært studerende og undervisere ved Karlsuniversitetet i Prag, men også andre med interesse for og kendskab til de nordiske sprog, adgang til ny viden om sprogkontakt i Norden. Hvilke sprog tales der i Norden, hvad sker der når de møder hinanden, hvilke sprog er trængte, hvilke vinder frem, hvilke sprog har høj henholdsvis lav status og hvordan forholder sprogene talt i Norden sig til sprog på et globalt plan? Mer information och intresseanmälan.
 • Onsdag 8–fredag 10 maj. Den trettiosjunde sammankomsten inom konferensserien Svenskans beskrivning kommer att hållas i Åbo. Värd för konferensen är ämnet svenska språket vid Åbo Akademi. Sista dag för anmälan av sektionsföredrag och postrar: Fredag 1.2.2019.
 • Onsdag 22–fredag 24 maj. Den internationella konferensen Languages, Nations, Cultures: Pluricentric Languages in Context(s)” anordnas av Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. The conference explores the complex relationships that exist between languages, nations and cultures. In particular, it does so from the perspective of pluricentric languages; languages that have more than one national centre.
 • Måndag 3–onsdag 5 juni. Names in the Economy 6 arrangeras i Uppsala av Institutet för språk- och folkminnen samt Institutionen för nordiska språk. The focus at this conference will be the economy or economic aspects hidden or evident in various types of names: how names can hold different values, how names can be used, or misused, to enhance such values, how names can be used in branding, and how names can be a financial means in a global world. Closing of registration and payment: April 1st, 2019.
 • Måndag 10–tisdag 11 juni. Forum för textforskning (FoT) 14 på Uppsala universitet. Temat: Texter i tiden – texter i utbildning, samhälle och historia. Detta breda tema välkomnar särskilt presentationer som ger aktuella perspektiv på texter inom utbildning, i samhället och i historien. Sista dag för att anmäla workshop: 10 januari 2019 (OBS!). Sista dag för att anmäla föredrag eller presentation i workshop: 4 mars 2019.
 • Torsdag 7–fredag 8 november. Litteraturdidaktik: Litteraturstudiers Samhällsrelevans, vid Högskolan Dalarna. Litteraturdidaktiskt nätverk, LDN, bjuder in till en konferens om litteraturstudiers samhällsrelevans. Konferensen tar sin utgångspunkt i senaste årens diskussioner om värdet av humanistiska och särskilt av litteraturvetenskapliga kunskaper och söker lyfta frågan om litteraturutbildningens samhällsrelevans. På vilket sätt kan litteraturstudier vara värdefulla utanför ungdomsskolan och den högre utbildningen? Hur definieras deras funktion? Hur kan samhällsrelevant litteraturutbildning se ut? Vänligen sänd in ett abstract för en presentation (20 minuter), en workshop (60 minuter) ett rundabordssamtal eller en panelbeskrivning senast 24 maj 2019 via e-post till LDN2019@du.se.

TIDSKRIFTER

 • Multiethnica 2019. Temanummer om flerspråkighet. 2019 års nummer fokuserar på litteraturens flerspråkighet, ett expansivt mångdisciplinärt fält där en mängd nya perspektiv och studier har presenterats under senare år. Temanumret vill föra samman olika perspektiv på språklig mångfald i litteraturen och inom det litterära fältet. Deadline för abstrakts (max. 200 ord): 31.1.2019 Deadline för färdiga artiklar (ca 8,000 ord, inklusive slutnoter och referenslista.): 31.3.2019.

LEDIGA JOBB

 • Kommunikatör, Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk. Anställningens omfattning: 70 %. Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2018.

NY LITTERATUR

Institutionen för nordiska språk

 • Mångfald, möten och mejl. En forskningsöversikt och tre fallstudier om arbetslivskommunikation. Mona Blåsjö och Carla Jonsson (red.). Stockholm 2018. (MINS 64)
 • Fighting for the Faith – The Many Crusades. Kurt Villads Jensen et al (red.). (Sällskapet Runica et Mediævalia. Scripta Minora 27.)
 • "Norwegian as a normal language" and other studies in Scandinavian linguistics. This volume of Studia Nordica is presented to Peter Trudgill as a Festschrift on the occasion of his 75th birthday November 7th, 2018.  (Studia Nordica 7.)
 • Guðmundar sögur biskups 2. Guðmundar saga B. Köpenhamn 2018 (Editiones Arnamagnæanæ. Series B, 6.)

Seminariet för nordisk namnforskning

 • Strandberg, Svante: Bångarbol och Folketorp. Ur: Österåkers hembygdsförening. Årsskrift 2018.
 • English Place-Name Society vol. 92. The Place-Names of Shropshire. Nottingham 2018.
 • Strandberg, Svante: By- och sockennamnet Levene. Ur: Västgötalitteratur. Tidskrift utg. av Föreningen för västgötalitteratur. 2018.
 • Syrjälä, Väinö: Namn – språk – ställe. Språkbrukarna i Svenskfinlands offentliga rum. Helsingfors 2018. (Nordica Helsingiensia 52)
 • Det medeltida Sverige. Bd. 1–2, Värmland. Annika Björklund. Stockholm 2018.