Utbildning på forskarnivå

Vid Institutionen för nordiska språk finns ett forskarutbildningsämne, nordiska språk. Inom detta är variationen på studierna stor: språkhistoria, dialektologi, namnforskning, sociolingvistik är alla exempel på olika inriktningar inom ämnet.

Antagning till forskarutbildningen sker vanligtvis på hösten med tillträde i januari. Antalet nya doktorander varierar från år till år men det brukar röra sig om 1-2 personer.

Så här går det till att söka forskarutbildningen

Institutionens anvisningar för ansökan

Allmän studieplan

Kurser på forskarnivå

Mer om forskarutbildningen

Doktorandföreningen

Doktorandföreningen är en sammanslutning av doktorander knutna till Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Doktorandföreningens syfte är dels att föra doktorandernas talan inom (och utom) institutionen, dels att främja sammanhållningen och verka för vetenskapligt utbyte mellan ämnets olika inriktningar.