Institutionen för nordiska språk

Doktorander och avhandlingsämnen

Pågående avhandlingsarbeten

 • Andersson, Roland: Soldatnamn i Värmland. Handledare: Staffan Nyström, Björn Bihl (bitr.), Mats Wahlberg (bitr.)
 • Backman, Agnieszka: Den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok. Handledare: Henrik Williams, Lasse Mårtensson (bitr.)
 • Blomqvist, Oliver: Flerspråkighet och kodväxling i det medeltida Finland. Handledare: Staffan Fridell, Hanna Lehti-Eklund (bitr.)
 • Entzenberg, Sonja: Kvinnors släktnamnsskick på Öland och i Borgholm 1860–1920. Handledare: Margareta Svahn, Staffan Nyström (bitr.)
 • Helland, Per Arne: Språklig praksis og identitet i grænseland. Handledare: Björn Melander, Gustav Bockgård (bitr.), Margareta Svahn (bitr.)
 • Horn, Adam: Personkongruens i förändring. Handledare: Margareta Svahn, David Håkansson (bitr.)
 • Johansson, Maria: Myndighetsuppdrag och värdegrund i telefonsamtal till Kronofogdens kundservice. Handledare: Björn Melander
 • Johansson, Tore: Det svenska affärsspråket 1781–1970 [lic.]. Handledare: Björn Melander
 • Karlin Björk, Simon: Ortnamn på fsv. -arna(r) (pl.) och -ærni. Handledare Staffan Nyström, Svante Strandberg (bitr.)
 • Larsson, Barbro: Om färgord och färgfraser i Evert Taubes lyrik [lic.]. Handledare: Carin Östman, Björn Melander (bitr.)
 • Löfström, Malin: Språklig anpassning, identitet och attityder hos finlandssvenskar i Stockholmsområdet. Handledare: Margareta Svahn, Jan-Ola Östman (bitr.)
 • Malm, Per: Inkongruent preteritum i svenskan. Handledare: Ulla Stroh-Wollin
 • Palumbo, Alessandro: Studier i svenska medeltida runformer. Handledare: Henrik Williams, Ulla Stroh-Wollin (bitr.)
 • Pereswetoff-Morath, Sofia: Runamuletternas språk. Handledare: Henrik Williams, Veturliði G. Óskarsson (bitr.)
 • Pfister, Linda: I vilket rum kommer barnets bästa? En systemisk-funktionell analys av Migrationsöverdomstolens protokoll från år 2006 till år 2016. Handledare: Anna-Malin Karlsson, Marco Bianchi (bitr.)
 • Pitkäjärvi, Tiina: Kommodifiering och rosa retorik. Rosa Bandet-kampanjerna som en (föränderlig) diskursiv arena. Handledare: Anders Björkvall, Anna-Malin Karlsson (bitr.)
 • Sahlée, Anna: Språkbehärskning hos elever med svenska som andraspråk. Handledare: Catharina Nyström Höög, Åke Viberg (bitr.)
 • Sangfelt, Adrian: Bisatsstrukturen i äldre svenska. Handledare: David Håkansson, Ulla Stroh-Wollin (bitr.)
 • Senter, Karin:  Skolspråk och vardagsspråk – om förutsättningar för skolframgång i svenska och svenska som andraspråk hos flerspråkiga gymnasietjejer med mångetnisk förortsbakgrund. Handledare: Björn Melander, Ellen Bijvoet (bitr.), Maria Eklund Heinonen (bitr.)
 • Thelin, Eva: En studie i Johan Ernst Rietz' Svenskt dialekt-lexikon. Handledare: Staffan Fridell, Lennart Larsson (bitr.)
 • Zachiu, Martina: Normer för värderingar i elevtext. Handledare: Anna-Malin Karlsson, Björn Melander (bitr.), Jenny Wiksten Folkeryd (bitr.)
 • Åkerström, Hanna: Att organisera betydelse. En undersökning av tidigvikingatida runtexter i Norden. Handledare: Henrik Williams, Anna-Malin Karlsson (bitr.)