Doktorander och avhandlingsämnen

Pågående avhandlingsarbeten

Andersson, Roland: Soldatnamn i Värmland. Handledare: Staffan Nyström, Björn Bihl (bitr.), Mats Wahlberg (bitr.)

Begovic Jönsson, Nina: Litteracitet som grindvaktare på SFI – grundläggande litteracitetsutveckling hos vuxna andraspråksinlärare med kort eller ingen skolbakgrund. Handledare: Lena Ekberg, Charlotte Engblom (bitr.)

Entzenberg, Sonja: Kvinnors släktnamnsskick på Öland och i Borgholm 1860–1920. Handledare: Margareta Svahn, Staffan Nyström (bitr.)

Fägrell, Jack: Gymnasieelevers akademiska skriftspråk – akademiskt språk i en utomakademisk verksamhet. Handledare: Andreas Nord, maria Westman (bitr.)

Helland, Per Arne: Språklig praksis og identitet i grænseland. Handledare: Björn Melander, Gustav Bockgård (bitr.), Margareta Svahn (bitr.)

Horn, Adam: Personkongruens i förändring. Handledare: Margareta Svahn, David Håkansson (bitr.)

Ingves, Anna: Mot framgång i den svenska skolan – språkintroduktionselevers väg till gymnasiet. Handledare: Lena Ekberg, Catharina Nyström Höög

Johansson, Maria: Myndighetsuppdrag och värdegrund i telefonsamtal till Kronofogdens kundservice. Handledare: Björn Melander, Susanna Karlsson (bitr.)

Johansson, Tore: Det svenska affärsspråket 1781–1970 [lic.]. Handledare: Björn Melander

Karlin Björk, Simon: Ortnamn på fsv. -arna(r) (pl.) och -ærni. Handledare Staffan Nyström, Svante Strandberg (bitr.)

Larsson, Barbro: Om färgord och färgfraser i Evert Taubes lyrik [lic.]. Handledare: Carin Östman, Björn Melander (bitr.)

Löfström, Malin: Språklig anpassning, identitet och attityder hos finlandssvenskar i Stockholmsområdet. Handledare: Margareta Svahn, Jan-Ola Östman (bitr.)

Malm, Per: Inkongruent preteritum i svenskan. Handledare: Ulla Stroh-Wollin, Joakim Nivre (bitr.)

Orrbén, Sofia: trovärdighet och ansvar i sexualbrottsdomar. Handledare: Anna-Malin Karlsson

Palumbo, Alessandro: Studier i svenska medeltida runformer. Handledare: Henrik Williams, Ulla Stroh-Wollin (bitr.)

Pfister, Linda: I vilket rum kommer barnets bästa? En systemisk-funktionell analys av Migrationsöverdomstolens protokoll från år 2006 till år 2016. Handledare: Anna-Malin Karlsson, Marco Bianchi (bitr.)

Pitkäjärvi, Tiina: Kommodifiering och rosa retorik. Rosa Bandet-kampanjerna som en (föränderlig) diskursiv arena. Handledare: Björn Melander

Sangfelt, Adrian: Bisatsstrukturen i äldre svenska. Handledare: David Håkansson, Ulla Stroh-Wollin (bitr.)

Senter, Karin:  Skolspråk och vardagsspråk – om förutsättningar för skolframgång i svenska och svenska som andraspråk hos flerspråkiga gymnasietjejer med mångetnisk förortsbakgrund. Handledare: Björn Melander, Ellen Bijvoet (bitr.), Maria Eklund Heinonen (bitr.)

Thelin, Eva: En studie i Johan Ernst Rietz' Svenskt dialekt-lexikon. Handledare: Catharina Nyström Höög, Lennart Larsson (bitr.)

Zachiu, Martina: Normer för värderingar i elevtext. Handledare: Anna-Malin Karlsson, Björn Melander (bitr.), Jenny Wiksten Folkeryd (bitr.)

Åkerström, Hanna: Att organisera betydelse. En undersökning av tidigvikingatida runtexter i Norden. Handledare: Henrik Williams, Anna-Malin Karlsson (bitr.)