Doktorandföreningen

Doktorandföreningen är en sammanslutning av doktorander knutna till Institutionen för Doktorandföreningennordiska språk vid Uppsala universitet.

Doktorandföreningens syfte är dels att föra doktorandernas talan inom (och utom) institutionen, dels att främja sammanhållningen och verka för vetenskapligt utbyte mellan ämnets olika inriktningar.

Förtroendevalda