Institutionen för nordiska språk

Svenska 2017/2018

Kurserna i svenska avser skolämnet svenska. Kurserna kan passa i förbindelse med lärarutbildning. Inom kurserna Svenska 1, 2, 3 och 4 studeras både språk och litteratur och kurserna är i första hand avsedda för yrkesverksamma lärare som vill bredda sin kompetens. Kurserna ges i samarbete med Litteraturvetenskapliga institutionen.

Se rubrikerna Svenska för utländska studerande, Svenska som andra språk samt Svenska språket/Nordiska språk, för övriga kurser i svenska.