Institutionen för nordiska språk

Svenska för utländska studerande 2016/2017

Kurser i svenska för utländska studerande vänder sig till studerande med annat modersmål än svenska och kurserna är inriktade på att utveckla färdigheten i språket. I kurserna ingår skriftlig och muntlig framställning, svensk grammatik och läsning av svenska texter.

Kontakt

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76