Svenska för utländska studerande 2018/2019

Kurser i svenska för utländska studerande vänder sig till studerande med annat modersmål än svenska och kurserna är inriktade på att utveckla färdigheten i språket. I kurserna ingår skriftlig och muntlig framställning, svensk grammatik och läsning av svenska texter.