Institutionen för nordiska språk

Svenska som andraspråk C 2018/2019 (30 hp)

HT18 vecka 36-03 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-55613 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

VT19 vecka 04-23 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-05613 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Svenska som andraspråk A och B

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge fördjupade och/eller breddade kunskaper inom ett eller flera områden av ämnet, med hänsyn till din intresseinriktning. Utbildningen består av delkurserna Metod och teori i uppsatsarbetet med inriktning mot svenska som andraspråk 7,5 hp, Examensarbete 15 hp, samt en valfri delkurs. I delkursen Examensarbete ingår att göra ett självständigt examensarbete i form av en undersökning utifrån en ämnesdidaktisk frågeställning med anknytning till svenska som andraspråk. Ämnet bestäms i samråd med examinator och redovisas skriftligt i form av en uppsats, som presenteras vid seminariet.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76