Institutionen för nordiska språk

Danska 1 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 35-02 - Blandad tid - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-55614 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är nätbaserad. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via lärplattform. Kursen har löpande examination genom inlämning av arbetsuppgifter under olika teman. Kursen kräver tillgång till dator och internet. Under kursen finns två planerade träffar sen eftermiddag på Campus Gotland.

Antal träffar för distans: 2

HT17 vecka 45-02 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-55604 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT18 vecka 03-12 - Kvällstid - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-05644 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT18 vecka 13-22 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-05604 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Undervisningsspråket är danska.

Om kursen

Danska språket är mycket nära besläktat med svenska språket och därför är Danska 1 en kurs om danska språket med kontrastivt perspektiv: du lär dig om danska språket i relation till svenska språket. Kursen har grannspråksperspektiv vilket innebär att danska språket inte betraktas som ett främmande språk. Kursen är alltså ingen språkfärdighetskurs där man lär sig att säga ”Jag är från Sverige” på danska. Du får elementära kunskaper om danskans grammatik, historia, ordförråd och uttal samt kännedom om olika talspråk och du kommer att få god praktisk förståelse av danska i tal och skrift.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76