Institutionen för nordiska språk

Svenska som andraspråk, fortsättningskurs D 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-22 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-55611 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Svenska som andraspråk A, B och C

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 50000 kr

Studieavgift, totalt: 50000 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Masterprogram i svenska.

Om kursen

Utbildningen består av delkurserna Teori och metod för nordister 7,5 hp, Vetenskapligt skrivande på svenska 7,5 hp samt Examensarbete 15 hp. Kursen syftar till att du ska fördjupa och bredda dina kunskaper inom något område av ämnet samt fördjupa ditt vetenskapliga betraktelsesätt och utveckla din förmåga att genomföra vetenskapliga undersökningar och skriva vetenskapliga texter av olika slag. I kursen ingår att göra en självständig undersökning av ett problem med anknytning till svenska som andraspråk.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76