Institutionen för nordiska språk

Praktisk danska 2018/2019 (7,5 hp)

VT19 vecka 14-23 - Eftermiddag - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-05604 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Danska 1, 7,5 hp, eller delkursen Nordens språk, särskilt danska och norska inom Svenska språket/Nordiska språk B eller delkursen Grannspråken i Norden, särskilt danska och norska inom lärarutbildningen eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Undervisningsspråket är danska.

Om kursen

Kursen är en språkfärdighetskurs i danska där förmågan att skriva och tala på danska tränas. Kursen syftar till att ge kunskaper i danskans grammatik, ordförråd, språkbruk och uttal, samt goda praktiska färdigheter av danska i tal och skrift.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76