Institutionen för nordiska språk

Nordisk filologi 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 45-02 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-55622 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: 120 hp varav 20 hp nordisk språkhistoria inklusive 7,5 hp fornisländska. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 och Engelska 6.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Filologi tillämpad på fornnordiska texter är en vetenskap med utlöpare till såväl språkvetenskapliga som litteraturvetenskapliga deldiscipliner. Grafonomi, paleografi och grammatik i vid mening kombineras med tolkningsvetenskap och editionsfilologi för att tillsammans med historiska kringvetenskaper utgöra redskapen för att förklara vad som står i en text, vilken innebörd detta har och i vilken relation texten och innehållet står i till andra texter och till samhället. Inom ramen för kursen diskuteras hur fornnordiska texter har givits ut och behandlats. Syftet med diskussionerna är att kritiskt granska och värdera såväl traditionell filologi som nyfilologi.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76