Institutionen för nordiska språk

Professionell svenska C 2018/2019 (30 hp)

HT18 vecka 36-03 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-55608 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

VT19 vecka 04-23 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-05608 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Professionell svenska A 30 hp och Professionell svenska B 30 hp eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge fördjupade och/eller breddade kunskaper inom ett eller flera områden av ämnet, med hänsyn till den studerandes intresseinriktning. Utbildningen består av delkurserna

  1. Metod och teori i uppsatsarbetet 7,5 hp
  2. Examensarbete 15 hp
  3. Valfri delkurs
I delkursen Examensarbete ingår att göra ett självständigt examensarbete i form av en undersökning av ett begränsat problem med anknytning till nutida svenskt språkbruk. Ämnet bestäms i samråd med examinator och redovisas skriftligt i form av en uppsats som presenteras vid ett seminarium.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76