Institutionen för nordiska språk

Professionell svenska D 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-22 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-55606 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: 120 hp inklusive Professionell svenska A, B och C eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 50000 kr

Studieavgift, totalt: 50000 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Masterprogram i svenska.

Om kursen

Utbildningen består av delkurserna Teori och metod för nordister 7,5 hp, Vetenskapligt skrivande på svenska 7,5 hp samt Examensarbete 15 hp. Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa och bredda sina kunskaper inom något område av ämnet samt fördjupa sitt vetenskapliga betraktelsesätt och utveckla sin förmåga att genomföra vetenskapliga undersökningar och skriva vetenskapliga texter av olika slag. I kursen ingår att göra en självständig undersökning av ett problem med anknytning till nutida svenskt språkbruk.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76