Institutionen för nordiska språk

Språkanalys och bedömning 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 35-44 - Eftermiddag - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-55636 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Poäng (50 %)

VT18 vecka 03-12 - Eftermiddag - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-05636 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Poäng (50 %)

Behörighet: 22,5 hp från Svenska som andraspråk A.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Svenska som andraspråk B.

Om kursen

Kursen innehåller analys och bedömning av andraspråksinlärares språkutveckling samt av olika typer av läromedel.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76