Institutionen för nordiska språk

Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 2018/2019 (7,5 hp)

HT18 vecka 36-45 - Eftermiddag - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-55633 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT19 vecka 04-13 - Eftermiddag - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-05633 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen samläses med kursen Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärare där den ingår som delkurs. I A-kursen ingår dessutom delkurserna Språk, kultur och migration 7,5 hp, Fonetik och uttal 7,5 hp samt Andraspråksinlärning hos vuxna 7,5 hp. Det rekommenderas att kurserna läses i denna ordning.

Om kursen

Kursen riktar sig till lärare och andra med intresse för flerspråkighet och andraspråksinlärning hos vuxna inlärare. Den behandlar svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, med särskilt fokus på vuxnas andraspråksinlärning. Därtill innehåller kursen analyser av vuxna inlärares grammatiska språkutveckling samt olika arbetssätt för grammatikundervisning.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76