Institutionen för nordiska språk

Andraspråksinlärning hos vuxna 2018/2019 (7,5 hp)

HT18 vecka 46-03 - Eftermiddag - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-55603 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT19 vecka 14-23 - Eftermiddag - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-05603 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen samläses med kursen Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärare där den ingår som delkurs. I A-kursen ingår dessutom delkurserna Språk, kultur och migration 7,5 hp, Fonetik och uttal 7,5 hp samt Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7,5. Det rekommenderas att kurserna läses i denna ordning.

Om kursen

Kursen riktar sig till lärare och andra med intresse för flerspråkighet och andraspråksinlärning hos vuxna inlärare. Den behandlar andraspråksinlärning i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Vidare behandlas vuxnas läs- och skrivutveckling, analys av vuxna inlärares tal och skrift samt olika undervisningsmetoder och arbetssätt för vuxenundervisning.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76