Institutionen för nordiska språk

Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 35-44 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-55638 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

VT18 vecka 03-12 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-05640 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: 60 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen riktar sig till lärare och andra som är intresserade av litteratur i ett andraspråksperspektiv. Kursen behandlar hur skönlitteratur kan användas i andraspråksundervisning i olika syften och sammanhang.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76