Institutionen för nordiska språk

Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv 2018/2019 (7,5 hp)

Sommar 2018 vecka 23-33 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-03-15

Anmälningskod: UU-05651 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen har inte några fysiska träffar. Seminarier och gruppövningar. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via elektronisk kommunikation. Tillgång till internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet.

HT18 vecka 36-45 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-55638 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

VT19 vecka 04-13 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-05638 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 60 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen behandlar olika perspektiv av skönlitteratur för att kunna skapa en förståelse för litterära genrer och för skönlitteratur i andraspråksundervisning. Vidare syftar kursen till att identifiera språkliga utmaningar i läsning av skönlitteratur samt motivera och förklara didaktiska val. Kursen riktar sig till lärare och andra som är intresserade av litteratur i ett andraspråksperspektiv.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76