Institutionen för nordiska språk

Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning 2017/2018

HT17 vecka 35-02 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-55507 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Resultat på obligatoriskt språktest

VT18 vecka 03-22 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-05507 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Resultat på obligatoriskt språktest

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskola i Sverige (t.ex. avslutad utländsk gymnasieutbildning) med undantag för kravet på kunskaper i svenska. Dispens från kunskaper i engelska kan ges. Kunskaper i svenska (ungefär motsvarande nivå A2 i CEFR-skalan) ska alltid styrkas vid särskilt, lokalt, inträdesprov.

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som har vissa förkunskaper och vill bedriva intensiva heltidsstudier i svenska med mycket eget ansvar och med sikte på akademiska studier. Kursen innehåller varierade uppgifter och övningar, både individuella och i grupp. Vardagligt och akademiskt språkbruk behandlas med fokus såväl på språkets form som på dess funktion.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76