Institutionen för nordiska språk

Språkhistoria, fördjupningskurs 2017/2018 (7,5 hp)

VT18 vecka 13-22 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-05727 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen. Därutöver krävs minst 12 hp i språkhistoria, varav minst hälften i nordisk språkhistoria samt språkkunskaper motsvarande En B och Sv B.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Masterprogram i svenska.

Om kursen

Kursen syftar till att ge vidgade och fördjupade kunskaper i svenska språkets utveckling, i ett nordiskt perspektiv, från äldsta tid till nutid. Texter från skilda tider och stilarter studeras i relation till språkhistoriska och filologiska problemställningar och aktuell diskussion.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76