Institutionen för nordiska språk

Teori och metod för nordister 2018/2019 (7,5 hp)

HT18 vecka 36-03 - 25 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-55747 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med svenska eller nordiska språk som huvudområde.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Masterprogram i svenska.

Om kursen

Kursen behandlar allmän vetenskaplig teori samt förmedlar en överblick över specifikt språkvetenskaplig teoribildning och metod. Nordistikens bredd och mångfald åskådliggörs mot bakgrund av en översikt över ämnets historiska utveckling. Forskningsetiska problem behandlas. Några aktuella doktorsavhandlingar inom skilda deldiscipliner ventileras i seminarieform. Avhandlingarna väljs i samråd mellan kursledaren och kursdeltagarna. De läses och diskuteras med inriktning på metod och teori.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76