Institutionen för nordiska språk

Språksociologi, fördjupningskurs 2017/2018 (7,5 hp)

VT18 vecka 03-12 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-05762 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Kandidatexamen med minst 60 hp svenska språket/nordiska språk, professionell svenska, svenska som andraspråk, eller motsvarande, där kursen Språksociologi 7,5 hp, eller Språkvård och språkpolitik 7,5 hp eller motsvarande ingår samt språkkunskaper motsvarande En B och Sv B.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Materprogram i svenska.

Om kursen

Utbildningen syftar till att ge breddade och fördjupade kunskaper inom språksociologins skilda verksamhetsområden. I första hand studeras nutida språkförhållanden, men även diakrona aspekter anläggs. Kursen behandlar begrepp, teorier och metoder inom språksociologins olika områden. Samspelet mellan samhälleliga och språkliga förändringar studeras, varvid även genusmässiga och regionala aspekter berörs, och det nordiska perspektivet beaktas. I kursen ingår också språkplanerings- och minoritetsspråksfrågor. I samråd med examinator väljer kursdeltagarna en aktuell doktorsavhandling eller annan vetenskaplig text inom kursens ämnesområden för specialstudium.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76