Institutionen för nordiska språk

Namnforskning, fördjupningskurs 2017/2018 (7,5 hp)

VT18 vecka 03-12 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-05710 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Kandidatexamen med minst 60 hp svenska språket/nordiska språk, professionell svenska, svenska som andraspråk, eller motsvarande, vari en kurs i namnforskning om 7,5 hp och en kurs i språkhistoria om 7,5 hp ingår samt språkkunskaper motsvarande En B och Sv B.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Masterprogram i svenska.

Om kursen

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper om ort- och personnamnsskicket i Sverige: dess ursprung, framväxt, förändringar samt regionala och eventuellt sociala variation. Det nära sambandet mellan språk och samhälle betonas. Såväl huvudlinjer och generella tendenser som specifika detaljer lyfts fram för att illustrera och demonstrera namnforskningens skiftande uppgifter, frågeställningar och resultat. Kursen syftar också till att öka din förtrogenhet med onomastikens specifika metoder, material och arbetssätt samt ämnets förhållande till grannvetenskaperna.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76