Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Nordisk språkgemenskap förr och nu

Scandinavian Language Community Before and Now

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS184
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Skandinavistik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-09-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-01-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 05, 2015
 • Behörighet: Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde inklusive minst 60 hp skandinavistik (dvs. språkliga eller litterära studier i danska, isländska, norska eller svenska).

  Dessutom krävs kunskaper i svenska (alternativt danska eller norska) motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den kan läsas som programkurs inom Masterprogram i skandinavistik och Masterprogram i svenska.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • kritiskt redogöra för framträdande strukturella drag som förenar respektive skiljer de nordiska språken samt ungefärligt datera de viktigaste språkförändringarna från urnordisk tid till nutid
 • relatera de nordiska dialekterna och dialektgränserna till nordisk språkhistoria
 • analysera de nordiska dialekternas utveckling och ställning i modern tid
 • kritiskt redogöra för aktuell forskning om de språkkontakter, såväl interna som externa, som präglat Norden med fokus på det senaste århundradet
 • redovisa och problematisera betingelserna för internordisk kommunikation, bland annat som ett särfall av receptiv flerspråkighet
 • kritiskt relatera aktuell forskning om internordisk kommunikation till tanken på en nordisk språkgemenskap som språkpolitiskt mål

Innehåll

Kursen syftar till att ge breddade och fördjupade kunskaper om olika aspekter av den nordiska språkgemenskapen och att skärpa den kontrastiva medvetenheten såväl teoretiskt som metodiskt. Både diakrona och synkrona aspekter tas upp även om tonvikten läggs på de synkrona. Konferensdeltagande kan ingå om lämplig konferens anordnas den termin kursen ges.

Undervisning

Undervisning meddelas i form av föreläsningar, seminarier samt seminarieövningar i grupp.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna samt muntliga och/eller skriftliga redovisningar under kursens gång och/eller vid kursens slut. Aktivt deltagande i seminarierna förutsätter obligatorisk närvaro.
En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2016

Litteratur

 • Akselberg, Gunnstein Dialects and regional linguistic varieties in the 20th century II: Norway

  Ingår i:

  The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Widmark, Gun Bandle, Oskar; Braunmüller, Kurt; Elmevik, Lennart

  Berlin: de Gruyter, 2005

  vol. Vol 2. (2005) s. 1707–1721

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bacquin, Mari; Zola Christensen, Robert Dansk og Svensk : Fra nabosprog til fremmedsprog

  Ingår i:

  Språk i Norden : årsskrift for språknemndene i Norden

  Länk till tidskriften med artikeln i fulltext

  (2013) s. 53–68

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börestam, Ulla Excuse me, but can you tell me where the Nordic House is located? : Linguistic strategies in inter-Nordic communication in Iceland illustrated through participant observation

  Ingår i:

  Linguistics : an international review

  Länk till artikeln (fulltext tillgänglig via UB)

  vol. 53 (2015) nr. 2 s. 219 – 254

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börestam, Ulla Språkbrytare och språktänjare : Nordisk språkgemenskap ur andraspråksperspektiv

  Ingår i:

  Språk i Norden : årsskrift for språknemndene i Norden

  Länk till tidskriften med artikeln i fulltext

  (2011) s. 83–108

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Deklaration om nordisk språkpolitik : 2006

  København: Nordiska ministerrådet, 2007

  http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2007-746

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Delsing, Lars-Olof; Lundin, Katarina Håller språket ihop Norden? : en forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska /c Lars-Olof Delsing & Katarina Lundin Åkersson

  Köpenhamn: Nordiska ministerrådet, 2005

  http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2005-573

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ejskjær, Inger Dialects and regional linguistic varieties in the 20th century III: Denmark

  Ingår i:

  The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Widmark, Gun Bandle, Oskar; Braunmüller, Kurt; Elmevik, Lennart

  Berlin: de Gruyter, 2005

  vol. 2 (2005) s. 1721–1741

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hallberg, Göran Dialects and regional linguistic varieties in the 20th century I: Sweden and Finland

  Ingår i:

  The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Widmark, Gun Bandle, Oskar; Braunmüller, Kurt; Elmevik, Lennart

  Berlin: de Gruyter, 2005

  vol. 2 s. 1691–1706

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hanna Óladóttir, Shake, sjeik eller mjólkurhristingur? : islandske holdninger til engelsk språkpåvirkning

  Oslo: Novus, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kristiansen, Tore Åbne og skjulte holdinger til engelskinflydelsen : hvad kan sprogpolitikken påvirke?

  Ingår i:

  Språk i Norden : årsskrift for språknemndene i Norden

  Länk till tidskriften

  (2009) s. 95–112

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lehti-Eklund, Hanna Svenska i toppen och i blåsväder : Om svenskundervisningen i finska skolor

  Ingår i:

  Språk i Norden : årsskrift for språknemndene i Norden

  Länk till tidskriften med artikeln i fulltext

  (2012) s. 52–60

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rehbein, Jochen; the Thije, Jan D.; Vershick, Anna Lingua Receptiva (LaRa) : Remarks on the Quintessence of Receptive Multilingualism

  Ingår i:

  The international journal of bilingualism : cross-disciplinary, cross-linguistic studies of language behavior

  Länk till tidskriften med artikeln i fulltext

  vol. 16 (2012) nr. 3 s. 248–264

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandøy, Helge Moderne importord i språka i Norden (MIN) : Ei orientering

  Ingår i:

  Språk i Norden : årsskrift for språknemndene i Norden

  Länk till tidskriften

  (2009) s. 85–94

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandøy, Helge Talemål

  2. utg.: Oslo: Novus, 1996

  Kap 6. Dialektgeografi

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stroh-Wollin, Ulla Introduktion till svenska språkets historia. Stencil. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

  Institutionen för nordiska språk, ms

  Obligatorisk

 • Teleman, Ulf Danska, skånska och svenska - före och efter 1658

  Ingår i:

  Flytande gränser : dansk-svenska förbindelser efter 1658

  Göteborg: Makadam i samarbete med Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen och Centrum för Danmarkstudier vid Lunds universitet, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Torp, Arne Nokre synspunkt på den skandinaviske språksituasjonen frå norsk synstad

  Ingår i:

  Språk i Norden : årsskrift for språknemndene i Norden

  Länk till tidskriften med artikeln i fulltext

  (2013) s. 69–77

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Torp, Arne The Nordic languages in a Germanic perspective

  Ingår i:

  The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1 Bandle, Oskar; Braunmüller, Kurt; Elmevik, Lennart; Widmark, Gun

  Berlin: de Gruyter, 2002

  (2002) s. 13–24

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vikør, Lars S. The Nordic language area and the languages of north of Europe

  Ingår i:

  The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1 Bandle, Oskar; Braunmüller, Kurt; Elmevik, Lennart; Widmark, Gun

  Berlin: de Gruyter, 2002

  (2002) s. 1–12

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Därutöver några uppsatser och/eller relevanta avsnitt ur referensverk efter eget val i samråd med läraren.

Versioner av litteraturlistan