Kursplan för Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning, 20 veckor

Introductory Course to Swedish as a Foreign Language, 20 weeks

Kursplan

 • 0 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PU011
 • Utbildningsnivå: Förberedande nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-09-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-02-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 03, 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet för högskola i Sverige (t.ex. avslutad utländsk gymnasieutbildning) med undantag för kravet på kunskaper i svenska. Dispens från kunskaper i engelska kan ges. Kunskaper i svenska (ungefär motsvarande nivå A2 i CEFR-skalan) ska alltid styrkas vid särskilt, lokalt, inträdesprov.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål


Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

 • visa kännedom om samt relativt säkert kunna tillämpa grundläggande grammatiska regler i tal och skrift
 • förstå huvuddragen av innehållet i autentiska texter
 • kunna skriva enkla sammanhängande texter med en genomtänkt struktur och ett relativt varierat ordförråd
 • kunna ta aktiv del i diskussioner om olika ämnen och framföra underbyggda åsikter
 • kunna hålla relativt flytande förberedda presentationer med en genomtänkt struktur och adekvat ordförråd
 • visa kännedom om grundläggande uttalsregler samt medvetet om det egna uttalet
 • förstå huvuddragen i tydlig standardsvenska som gäller bekanta ämnen och okomplicerat sakinnehåll

Innehåll

Kursen vänder sig till den som har vissa förkunskaper och vill bedriva intensiva heltidsstudier i svenska med mycket eget ansvar och med sikte på akademiska studier. Kursen innehåller varierande uppgifter och övningar, både individuella och i grupp. Vardagligt och akademiskt språkbruk behandlas med fokus såväl på språkets form som på dess funktion.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2017

 • Göransson, Ulla; Helander, Annika; Parada, Mai På svenska!. : B1 2 Lärobok

  Andra upplagan: 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Svensk skönlitteratur, ca 300 sidor som väljs av läraren.

Nyhetsartikel. Väljs i samråd med lärare.