Basic Swedish (Svenska för utbytesstudenter och masterstudenter)

Basic Swedish är en språkkurs i grundläggande svenska för utländska utbytesstudenter och masterstudenter vid Uppsala universitet. Doktorander som är registrerade i Uppdok kan läsa kurserna i mån av plats. Under terminstid ges kursen på deltid vid Institutionen för nordiska språk med lektioner två gånger i veckan. I augusti varje år kan man läsa Basic Swedish som intensivkurs för nybörjare. Intensivkursen administreras av Internationella kansliet vid Uppsala universitet och är endast öppen för utbytesstudenter.

Informationen på denna sida riktar sig främst till studenter som läser Basic Swedish under terminstid men det mesta gäller också intensivkursen.

Basic Swedish för internationella studenter ges också på Campus Gotland under förutsättning att det finns tillräckligt många internationella studenter.

NO money charged for the courses

There is a rumour going around saying that you need to pay money if you fail the test in Basic Swedish. This is NOT true. Our Basic Swedish courses are all free of charge, no matter if you pass the exam or not. The only consequence there is to failing is that you will not be given credit for the course.
 

Om kurserna

Basic Swedish 1, 2, 3 och 4

Kurserna Basic Swedish 1, 2, 3 och 4 är grundkurser i svenska som syftar till att ge studenterna grundläggande färdigheter i svenska språket och kunskaper om svensk kultur och svenskt samhällsliv. Kurserna ska ge en bas för vidare studier i svenska. De kan endast läsas av utbytesstudenter och masterstudenter vid Uppsala universitet. Doktorander som är registrerade i Uppdok kan dock i mån av plats läsa kurserna. Det finns även kurser i svenska för internationella medarbetare och stipendiater (ej studenter på kandidat- eller masternivå) vid Uppsala universitet: Swedish for Academics.

Alla tre kurserna innebär en systematisk genomgång av det svenska språkets grammatiska uppbyggnad och av det grundläggande ordförrådet samt kontinuerlig träning i läsförståelse och muntlig och skriftlig färdighet. Om man inte är nybörjare kan man skriva ett prov innan kursstart och bli placerad på lämplig nivå efter det.

Kursplaner

Basic Swedish 1, 2, 3 och 4 läses separat på deltid under en termin. Basic Swedish 1 kan även läsas intensivt under augusti månad.

Ansökan och kontakt

Ansökan

Ansökan till kurserna i Basic Swedish VT 2019 öppnar 2 januari. En länk till ansökan kommer att finnas på denna sida. Ansökan är öppen till 28 januari.

Mer information om Basic Swedish VT 2019

Kontakt

Vid frågor om Basic Swedish, kolla först denna FAQ (vanliga frågor). Om du inte hittar svar på din fråga, kontakta:

Basic Swedish ges vid Institutionen för nordiska språk:

  • Besöksadresess: Inst. f. nordiska språk, Engelska parken, Thunbergsvägen 3L, hus 16, våning 2.
  • Campuskarta

Andra kurser

Från höstterminen 2017 erbjuder vi en introduktionskurs i svenska för personer som kan lite svenska (motsvarande A2-nivå på CEFR-skalan) och som siktar på att studera vidare på svenskt universitet: Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning.

Institutionen för nordiska språk erbjuder också kurser i svenska för anställda och forskare vid Uppsala universitet: Swedish for Academics. Kursen har samma innehåll som Basic Swedish, men är anpassad till forskare.

SFI-kurser (Svenska för invandrare) är tillgängliga för alla med ett svenskt personnummer. Läs mer på Uppsala kommuns hemsida.