Introduktionskurs i svenska, Förberedande utbildning i svenska och Behörighetsgivande utbildning i svenska

För dig med utländsk förutbildning som inte har svenska som modersmål och ännu inte har behörighet i svenska finns tre kurser på olika nivåer: Introduktionskurs i svenska, Förberedande utbildning i svenska och Behörighetsgivande utbildning i svenska.

Utbildningens mål är att förbereda dig för studier vid svensk högskola eller universitet. Den kommunikativa förmågan övas både skriftligt och muntligt. Godkänt resultat på den behörighetsgivande kursen ger behörighet i svenska till högskoleutbildning i Sverige.

Följande behörighetskrav gäller:

  • Grundläggande behörighet för högskola i Sverige (t.ex. avslutad utländsk gymnasieutbildning).
  • Kurserna kräver förkunskaper i svenska.

Dessa förkunskaper i svenska testas genom ett obligatoriskt inträdesprov. Resultatet avgör till vilken kurs du kan antas. Om resultatet inte når nivå för någon av kurserna antas du inte. Du som sökt och är behörig kommer att kallas till inträdesprovet.

Slutprov för kursen Förberedande utbildning ger behörighet till Behörighetsgivande utbildning i svenska.

Slutprov för kursen Behörighetsgivande utbildning är ett test som motsvarar Test i svenska inför universitet- och högskolestudier, Tisus.

Kursplaner

Viktiga datum

  • Sen anmälan öppnar 14 december 2018.

Sen anmälan till kurserna Introduktionskurs i svenska, Förberedande utbildning i svenska och Behörighetsgivande utbildning i svenska vårterminen 2019 öppnar den 14 december på antagning.se. Sen anmälan är öppen till den 27 december, men håller stängt 18–20 december.

Inträdesprov för dig som gör sen anmälan äger rum den 8 januari 2019.